DDML114 Divadelní praxe I, II

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Janika Kolářová, BA (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DDMZ114 Divadelní praxe I, II )
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: ZS: Organizační struktury divadla, LS: Organizace divadelního provozu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl: seznámit studenta se strukturou divadla, organizací diváckého prostoru - hlediště, úskalí práce s diváky, uvaděčskou činnost a požární bezpečnost v diváckém prostoru. Deskriptory: student je schopen yvkonávat kontrolní a řídící činnost inspektora hlediště, uvaděče a zvládá roli kontaktu pro inspicienta
Osnova
  • Seznámení s prostory a způsoby organizování provozu studia Marta
    Praktická cvičení: Po celou sezónu školního divadelního studia vykonávají studenti pod supervizí vedoucího divadelního studia střídavě funkce, ve kterých získá vědomosti a osvojí si pravidla o organizaci hlediště - vstupenky, uvaděčská práce, rezervace, bezpečnostní a protipožární pravidla apod.)
Literatura
    doporučená literatura
  • Svetozár Vítek: Divadelní provoz. info
  • Jan Kolegar: Historie scénické technologie. 2001, 2011 JAMU. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Počet přidělených kreditů za semestr: 1
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017.