DSCLX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Scénografie, Kostým, Akademický projekt, Technické kreslení 1 a 2, Technologie projektu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření si nabytých znalostí z akademických úloh v praxi.
Osnova
 • Studenti připravují výtvarné řešení inscenace do školního divadla Marta, HDL nebo jiného konkrétního divadla. Společně s režisérem řeší základní osnovu scénograficko-režijní koncepce. Vypracují scénické návrhy, zhotoví maketu řešení v konkrétním měřítku, připraví technickou dokumentaci a rozkreslí kostýmy. Předají návrhy do dílen a dohlížejí na výrobu představení až do premiéry.
Literatura
 • O. G. Brockett, Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • BAUHAUS, katalog, Stuttgart 1968. info
 • Loos, Řeči do prázdna, Orbis, Praha 1929. info
 • T. Erika, Geschichte des Kostums, Berlin 1960. info
 • Larousse, Dějiny umění. info
 • J. G. Frazer, Zlatá ratolest, Praha 1994. info
 • L. Kybalová, Encyklopedie módy, 1973. info
 • Colin Mc Dowel, Fashion Today, Phaidon, London 2000. info
 • Ch.Sellingová, Století módy, Slovárt 2000 The story of World opera, London 1961. info
 • V. Ptáčková, Zrcadlo světového divadla, DÚ PRAHA 1995. info
 • V. Ptáčková, Česká scénografie XX.století Odeon, Praha 1982. info
 • J. Zavarský, Kapitolky zo scénografie. Osvetový ústav, Bratislava, 1989. info
 • J. Hilmeram Perspektivní scéna 17.a 18. století v Čechách, Knihovna divadelního prostoru. info
Výukové metody
Pravidelná výuka - konzultace s pedagogem, samostatná tvůrčí práce studenta
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě zpracování projektu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019.