DRTLX02 Rozhlasová režie

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Radim Nejedlý (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DRTZX02 Rozhlasová režie )
orientace v rozhlasové tvorbě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s principy rozhlasové režie a specifiky rozhlasu jako média. Podstatným rysem předmětu bude aktivní přístup studentů k výuce. Vycházím především z předpokladu, že práce na rozhlasovém pořadu - jako tvůrčí proces - je do značné míry založena na osobním přínosu režiséra. Student by po absolvování předmětu měl dobře znát základní pravidla práce s herci, s hudbou i se zvukem, měl by mít jasnou představu o kompozici pořadu a zvukovém designu. Zároveň by si měl lépe uvědomovat své vlastní tvůrčí možnosti v dané oblasti.


Studentům bude poskytnut nezbytný teoretický základ, který bude vždy doplněn praktickou ukázkou. Zároveň bude kladen důraz na co nejvyšší zapojení studentů do procesu výuky.

Osnova
 • 1. Práce s textem
  Analýza textu, hledání jeho potenciálu. Studenti obdrží text a po jeho přečtení budeme diskutovat o ideálním žánrovém ukotvení, režijním uchopení textu, potenciálních silných stránkách textu a způsobu, jak tyto stránky při realizaci zdůraznit.
  2. Práce s reportážními záběry (zaměřeno především na dokumentární tvorbu)
  Na základě poslechu již natočeného záběru budeme se studenty hledat ideální zvukovou a hudební složku pořadu. Studentům budou průběžně předkládány různé hudební ukázky, na nichž budou moci sledovat, jak se v důsledku jejich užití mění vyznění daného reportážního záběru. Společně bychom v rámci diskuse měli dospět k ideálnímu tvaru zamýšleného pořadu.
  3. Práce s herci
  Objasnění základních pravidel práce s herci, včetně psychologického aspektu. Obsazení - volba herce je nejdůležitějším krokem k úspěšné realizaci textu. Na konkrétních ukázkách budu studentům ilustrovat, jak může identický text v interpretaci dvou či více různých herců vyznít zcela odlišně.
  Herecká interpretace textu. Teoretické objasnění základních principů. Praktická část: Studenti obdrží text, který společně natočíme s hercem ve studiu. Každý ze studentů si předem co nejjasněji promyslí uchopení tohoto textu a na základě své představy s hercem natočí jeho část. Při poslechu konečného tvaru budeme pozorovat odlišnosti herecké interpretace v návaznosti na režijní vedení jednotlivých studentů.
  Podobně jako v případě reportážních záběrů se posléze pokusíme nalézt ideální hudební složku.
  4. Kompozice
  Kompozice pořadu - tempo, hudební a zvuková dramaturgie, práce s natočenými záběry v rámci celku. Opět s co nejaktivnějším zapojením studentů.

  Studenti mimo jiné navštíví Český rozhlas Brno, kde budou moci pozorovat profesionální režiséry při práci.

Literatura
 • Branžovský, Josef: Hledání rozhlasovosti. Praha, Čs.rozhlas 1990. info
 • K rozhlasové historii a teorii (sborník), Praha, SRT 2001. info
 • Maršík, Josef: Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha, SRT 1999. info
 • Svět rozhlasu, bulletin o rozhlasové práci, periodikum Českého rozhlasu. info
Výukové metody
Forma výuky:Dílna
Metody výuky: Praktická rozhlasová režie,práce s audio záznamem,skupinová a kooperativní výuka, individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce studentů,kritické myšlení, brainstorming,diskuzní metody,interpretace.


Pravidelná výuka
3 dílny po 8 hodinách za LS
Metody hodnocení
Způsob hodnocení: zápočet na základě aktivní účasti na seminářích a plnění zadání
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019.