DRTL504 Diplomový seminář

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 408, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DRTZ504 Diplomový seminář )
schopnost důsledné práce s textem a odbornou literaturou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit podmínky pro vznik kvalitní teoretické diplomové práce, motivovat studenta k rozvíjení vlastních osobitých názorů na vybrané téma, spolu se schopností důsledné práce s adekvátní odbornou literaturou.
Osnova
  • Práce s odbornou literaturou Průběžné konzultace textu Zapracování připomínek Reflexe Práce na textu dle dohodnutého časového harmonogramu Kvalitní finální verze diplomové práce
Literatura
  • Benjamin W. Dílo a jeho zdroj, Odeon, Praha 1997. info
  • BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Nové verze materiálů k 11. 11. 2004. 2001 , 11. 11. 2004 [cit. 2007-02-12]. Dostupný z WWW: . info
  • ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • Umberto Eco, Meze interpretace, Karolinum, Praha 2004. info
Výukové metody
práce s textem, diskusní metody, analýza, reflexe
Metody hodnocení
zápočet na základě odevzdání kvalitní verze diplomové práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.