DRTL210 Audiovisual Project

Faculty of Theatre
Summer 2016
Extent and Intensity
0/3/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Jan Gogola (lecturer)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Faculty of Theatre - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DRTZ210 Audiovisual Project )
scenáristické schopnosti, základy práce s kamerou, základy střihu
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vznik audiovizuálního autorského dokumentárního portrétu se stopáží do 15min.
Syllabus (in Czech)
  • 1. příprava natáčecího plánu 2. natáčení 3. postprodukce 4. projekce
Literature
  • Kressl, V. : Základy dramaturgie a režie filmové a televizní dokumentární tvorby. Praha, 1990. info
Teaching methods (in Czech)
diskuse, práce s textem, práce s obrazem, dramaturgické připomínky
Assessment methods (in Czech)
zápočet na základě finální verze dokumentárního portrétu
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022.
  • Enrolment Statistics (Summer 2016, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2016/DRTL210