DJTL111 Technické kreslení I, II

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 8:30–10:00 MARTA, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
EVER ( DJTZ111 Technické kreslení I, II )
předmět je důležitým předmětem před navazujícími: Scénická dokumentace a Projekty
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy technického kreslenia: 1. rysovanie- typy čiar 2. zobrazovanie nárysu, pôdorysu a bokorysu 3. kótovanie 4. používanie mierky 5. základy perspektívy
Osnova
  • Základní orientace v technickém výkresu, způsoby zobrazování, normové značení, praktická cvičení.
Literatura
    povinná literatura
  • Ing. Sedláčková M., Ing. Kratochvílová J.: Pozemní stavitelství, kreslení stavebních konstrukcí a výkresů pozemních stave. info
  • Doseděl A. a kolektiv: Čítanka stavebního výkresu. info
  • Ing. Lorenz K, Csc. , doc. Ing.Marek Csc.: Kovové a nekovové konstrukce. info
    doporučená literatura
  • Ing. Dědek M. : Stavební materiály. info
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě písemné práce
* Letní semestr
Zápočet na základě písemné práce
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.