DDVLX10 Vlastní divadelní projekt

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1 týden. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Miroslav Jindra (přednášející)
MgA. Jonáš Konývka, Ph.D. (přednášející)
MgA. Kamila Konývková Kostřicová (přednášející)
MgA. Radka Macková (přednášející)
prof. PhDr. Silva Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování odborného předmětu dle typu divadelního projektu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům další řízenou praxi v oboru Deskriptory: student je schopen samostatně plánovat, organizačně zabezpečit, realizovat a reflektovat svou vlastní práci v oboru.
Osnova
  • Typy divadelních projektů: Divadelní inscenace s amatérskou skupinou Divadelní inscenace pro děti (interaktivní a participační divadlo) Dílny k profesionálním inscenacím (Studio Marta, Divadlo na Orlí, brněnská profesionální divadla) Divadlo fórum
Literatura
  • Výběr literatury se řídí typem projektu, student využívá literaturu navrženou pro související odborný předmět
Výukové metody
Samostatná práce studenta, konzultace s vedoucím projektu
Metody hodnocení
Hodnocení písemné práce - Evidenční list projektu a Pedagogický a umělecký záměr Prezentace výstupu z projektu na festivalu Ateliéru DaV Sítko
Informace učitele
Zadání a realizaci divadelního projektu řeší student se svým ročníkovým pedagogem nebo s pověřeným pedagogem.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2016/DDVLX10