DDVL410 Management pro DaV I

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Ondřej Vodička (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 2, kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
Student získá vhled do různých způsobů financování projektů z neziskové sféry včetně evropských strukturálních fondů. Naučí se plánovat přípravu i zpracování svých projektů, vyplňovat žádosti o dotace z různých oblastí podpory, realizovat a hodnotit svůj projekt. Veškerá výuka probíhá praktickou formou seminárních diskusí, což umožňuje vtažení všech studentů do problematiky, a to nejen u vlastního projektu, ale i u projektů ostatních posluchačů/spolužáků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu (semináře) je seznámit studenty se základy právní problematiky (pracovní či autorské právo, odborná terminologie, otázky daňových povinností, ...), projektovým managmentem, možnými druhy financování vlastních aktivit a jejich následným realizovaním. Toto bude projednáváno na platformě vlastních projektů posluchačů, aby příklady byly studentům blízké a seminář byl nápomocný k jejich bezproblémovému vstupu do odborné praxe – především v oblasti neziskového sektoru.
Výukové metody
Přednášky, řízená rozprava nad přednášeným tématem, seminární práce a jejich veřejná obhajoba.
Metody hodnocení
Student je hodnocen na základě ústní zkoušky a odevzdané eseje na zadané téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.