DDML413 Pracovní psychologie

Divadelní fakulta
léto 2016
Rozsah
1/1/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
kromě Út 12. 4. až So 16. 4.
Předpoklady
Student úspěšně ukončil zimní semestr - stáž.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základních znalostí z oblastí sociální psychologie, výzkumu osobnosti v sociálním světě, interpersonální interakce a komunikace, seznámení se s nejdůležitějšími studiemi a výzkumy. Důraz je kladen také na využití sociálně psychologických poznatků v praxi oboru divadelního manažerství, na sociální psychologii malých skupin (koncepce skupinové dynamiky) a na možnosti propojení sociálně psychologických teorií (výzkumů) a vybraných psychoterapeutických přístupů (teorií); těžištěm předmětu je problematika mezilidské komunikace a tvořivé řešení konfliktů při práci s lidmi. - Student se seznamuje s tématy sociální psychologie v základním rozsahu. - Student se učí aplikovat poznatky při práci ve skupině a v sociální komunikaci obecně.
Osnova
 • Obsah:
  - naučit se diagnostické metody, které mohou používat i nepsychologové,
  - naučit se prakticky řešit situace z praxe (přijímací pohovor, řízení porad, odborný odhad schopností a vloh),
  - informace o utváření týmů a jejich sestavování v praxi, zvýšení sociální citlivosti a umění motivovat, zvýšení kreativity,
  - seznámení se s časovým plánováním a stanovováním cílů včetně praktických zkušeností.
  - úvod do psychologie práce
  - firemní kultura a způsoby řízení
  - osobnost vedoucího pracovníka
  - člověk a organizace
  - vytváření týmů
  - časový management
  - testové metody
  - zátěžové situace a jejich zvládání a řešení
  - vedení personálních pohovorů
  SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE: metody sociální psychologie, socializace, sociální percepce, postoje, klasifikace a funkce sociálních skupin, pozice a role ve skupině, sociální komunikace a interakce
  KOMUNIKACE: přístupy, úhly pohledu, motivy komunikace, předpoklady dorozumění, proces komunikace, komunikační styly, vyjednávání, komunikační dovednosti, aktivní naslouchání, komunikace v mezilidských vztazích, pragmatika lidské komunikace, komunikační chyby a poruchy
  ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ: soupeření a spolupráce, modelování konfliktních situací, podmínky pro vznik atmosféry důvěry a rozvíjení spolupráce, strategie řešení konfliktů
Literatura
  doporučená literatura
 • Berne, E.: Jak si lidé hrají. Liberec, Dialog 1992. info
 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 2007. info
 • Helus, Z.: Sociální psychologie pro pedagogy. Praha, Grada 2007. info
 • Komárková, R., Slaměník, I., Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie III sociálněpsychologický výcvik. Praha, Grada 2001. info
 • Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Nakladatelství Svoboda, Praha 1988. info
 • Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Portál 2005. info
 • Plaňava, I.: Průvodce mezilidskou komunikací: přístupy, dovednosti, poruchy. Praha, Grada 2008. info
 • Praško, J., Prašková, H.: Asertivitou proti stresu. Praha, Grada 1996. info
 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha, Portál 2000. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Letní semestr
Klasifikovaný zápočet na základě účasti na kolokviu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.