DSCLX01 Kostým ve výtvarném umění

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
2 týdny. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Preková (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Ján Zavarský
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DSCZX01 Kostým ve výtvarném umění )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Nový předmět Kostým ve výtvarném umění byl vytvořen v rámci projektu "Inovace studijních programů JAMU" a probíhá formou workshopů s odborníky z praxe. Jeho podstatou je tvůrčí čin v oblasti kostýmní tvorby, která opouští divadlo a vstupuje – v jiných souvislostech – do nových prostorů a médií. Tělo, design, performance, událost, inscenovaná fotografie, reklama, móda, instalace prolíná všemi formami současného uměleckého projevu. Aktuální performativita se vyjadřuje různorodými médii. Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie, až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivismu. Dramatické umění reaguje na aktuální umělecké tendence. Zahrnuje široké spektrum živé práce s informacemi, zabývá se uměním interakce, medializace a prezentace, s celým potenciálem osobnosti i s pomocí multimediálních technologií a digitálního zobrazování - pracuje s imaginací. Součástí workshopů a přednášek je práce s vlastní identitou, tělem, událostí, oděvem, sociálními aspekty, které lze aplikovat v dramatické tvorbě a individuálních projektech. Výuka tradičních metod a přístupů realizace kostýmu jako dramatického prvku, nebo designové tvorby, je obohacena o začlenění uměleckého, sociálního a performativního prvku. Studenti získají schopnost proměnit události běžného dne, každodenní rituály, praktiky v umělecké sdělení aplikované do samostatné akce, výstavy nebo divadelního představení. Studenti rozvíjejí kreativní schopnosti mapování prostoru, struktury, těla a jejich uměleckou a sociální reflexi.

Student je schopen: pochopit smysl a podstatu tvůrčího činu v oblasti kostýmní, oděvní a tělové tvorby, která opouští divadlo a vstupuje – v jiných souvislostech – do nových prostorů a médií analyzovat východiska řešení kostýmu či oděvu v široké oblasti intermediálního užitého umění ve veřejném prostoru a uměleckých projektech se sociální tématikou uvědomovat si důležitost kontextu kostýmu a oděvu s možností kreativního přesahu do dalších či nově vznikajících oborů rozvíjet schopnosti formulovat uměleckou koncepci v kategorii aktivit jako sociální umění, komunitní umění, sociální aktivismus, site specific, public art propojení všech složek syntetického díla a být připraven k maximální kreativní komunikaci, spolupráci a návaznosti v hraniční pozici mezi uměním a humanitními vědami prokazovat široké a hluboké znalosti a kritické porozumění konceptům a metodám ve vztahu k uměleckým procesům, které vyžadují kombinaci intuitivní, umělecké, sociální a konceptuální citlivosti prezentovat originální umělecký kostýmní, oděvní či tělový výkon vlastní nebo týmový na veřejnosti a to i na mezinárodním fóru
Osnova
  • Smyslem předmětu je seznámit studenty s přesahy kostýmní tvorby do současného umění. Charakterizuje novou situaci divadelní kultury a především kostýmní tvorby, která překračuje z divadel do nových inscenačních a interaktivních prostorů a médií. Kostým jako artefakt je sociálním odkazem dnešní doby.

    Smyslem předmětu je seznámit studenty s přesahy kostýmní tvorby do současného umění. Charakterizuje novou situaci divadelní kultury a především kostýmní tvorby, která překračuje z divadel do nových inscenačních a interaktivních prostorů a médií. Kostým jako artefakt je sociálním odkazem dnešní doby.
Výukové metody
Výuka probíhá formou workshopů s odborníky z praxe. Jeho podstatou je tvůrčí čin v oblasti kostýmní tvorby, která opouští divadlo a vstupuje v jiných souvislostech do nových prostorů a médií.
Metody hodnocení
Zápočet na základě účasti na projektu /3 třídenní- pětidenní workshopy/
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017.