DRTL402 Dílna magisterského projektu

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTZ402 Dílna magisterského projektu )
orientace v dané problematice dle tématu magisterského projektu, schopnost konstruktivní diskuze, schopnost tvůrčího a kritického myšlení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student se formou individuálně rozvržených semestrálních prací připravuje na realizaci magisterského projektu. Na základě vybraného tématu nebo souboru témat je postupně připravována koncepce projektu. Student se díky průběžným analýzám vlastních tvůrčích záměrů postupně dopracuje důsledně promyšleného postupu, vedoucího ke vzniku kvalitního tvůrčího díla. Má příležitost prověřit jeho náročnost a zodpovědně se rozhodnout, zda se věnovat výhradně rozhlasovému, televiznímu či filmovému scénáři nebo rozšířit svůj projekt o realizovanou složku (např. rozhlasový, audiovizuální dokument).
Osnova
  • Individuálně rozložené semestrální práce Formulace tvůrčího záměru Reflexe a analýza vlastních tvůrčích textů Vytvoření koncepce a struktury tvůrčího projektu Fáze realizace
Literatura
  • Dle tématu projektu
Výukové metody
Forma: Dílna, seminář ZS,LS Metody: Individuální výuka, samostatná práce studentů, individuální konzultace, diskuzní metody, kritické myšlení, vytváření koncepce projektu z oblasti filmové, rozhlasové, televizní tvorby, scenáristická a dramaturgická příprava projektu.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě pravidelných konzultací, plnění zadání a účasti na semináři
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2022, léto 2023, léto 2024.