DRAL402 Seminář k projektu

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (přednášející)
doc. Břetislav Rychlík (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Úspěšné absolvování bakalářského stupně dramaturgie nebo příbuzného oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je připravit studenty pro samostatnou práci na inscenaci dramatického textu nebo divadelního scénáře. Výstupem bude volba titulu nebo tématu a připravená dramaturgická koncepce zvoleného textu či scénáře.
Osnova
 • - Koncepční diskuse nad zvoleným tématem. - Volba tématu a hledání možností jeho uchopení a ztvárnění. - Tvorba scénáře nebo úprava dramatického textu. - Tvorba inscenační koncepce režijního projektu. - Diskuse nad volbou titulů pro školní divadelní studio Marta na následující sezónu. - Tvorba dramaturgického plánu školního divadelního studia Marta na následující sezónu. - Příprava režijní koncepce zvoleného titulu, na jehož realizaci se bude student podílet.
Literatura
  povinná literatura
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009. info
  doporučená literatura
 • Srba, B.: Vykročila husa a vzala člověka na procházku: Pojď!, Brno 2010. info
 • DROZD, David. Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku. In Příběhy dlouhého nosu (Analýza a rekonstrukce inscenace Evy Tálské v Divadle Husa na provázku. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 236 s. ISBN 978-80-7460-005-0. info
 • Kovalčuk, J., Oslzlý, P. Společný projekt Cesty. JAMU, Brno. 2011
  neurčeno
 • Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu. Divadelní ústav, Praha 2001. info
 • Josef Kovalčuk: Téma: autorské divadlo. JAMU, Brno 2009. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.