DDVL206 Scenario

Theatre Faculty
Summer 2015
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Ondřej Klíč (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( DDVZ206 Scenario )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Úvod do dramaturgie, Úvod do teorie divadla, Seminář k teorii divadla I, Dějiny světového divadla, Společná praxe
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Teorii divadelního textu, Seminář k teorii divadla II, Dějiny českého divadla, Dějiny světového divadla, Praxi I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Absolvent předmětu: Má příležitost získat uvolněnost a sebedůvěru při vlastní tvorbě. Využívá různé druhy inspirace pro vlastní náměty a texty. Ovládá základní pojmy scenáristiky. Ovládá teorii stavby scénáře divadelní hry. Zná různé typy scénářů. Zkouší různé druhy uprav textů. Průběžně sbírá náměty, úryvky, materiál pro vlastní scénář. Vybírá s nasbíraných textů směr – téma, kterému věnuje hlubší pozornost. V bezpečném prostření prezentuje své texty. Svůj scénář dotváří, konzultuje v bezpečném prostředí tvůrčí skupiny. Pokud má zájem, připravuje prezentaci svého textu pro širší veřejnost. Reflektuje svůj zážitek s prezentace.
Syllabus (in Czech)
 • - Sbírání materiálu pro vlastní scénář pomocí různých cvičení vycházejících z tvůrčího psaní. - Diskuse nad pracemi spolužáků.
Literature
  recommended literature
 • Náhradní obsah: Brhelová, Eva: Tvorba dramatického textu a její pedagogická aplikace, Brno Jamu 2006
 • Dohnal, Lubor: Úvodem do scenáristiky a dramaturgie, HYPERLINK "http://www.famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf" famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf
 • Kerr, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963.
 • Aristotelés. Poetika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5.
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0.
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9.
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. ISBN 80-85883-06-6, ISBN 80-85883-07-4.
 • Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85883-49-X.
  not specified
 • Pavlac Peter, Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri psaní dramatického textu, UKF v Nitre 2012
 • Kovalčuk, J. Od tématu ke scénáři. Brno: MKS SNK, 1985.
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
ZS: Zápočet na základě písemných prací a aktivity studenta v hodině.
LS: Klasifikovaný zápočet na základě písemných prací a aktivity studenta v hodině.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2015/DDVL206