DDVL206 Scenario

Theatre Faculty
Summer 2020
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Ondřej Klíč (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Silva Macková
Drama and Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama and Education Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 16:15–17:45 2
Prerequisites (in Czech)
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Úvod do dramaturgie, Úvod do teorie divadla, Seminář k teorii divadla I, Dějiny světového divadla, Společná praxe
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Teorii divadelního textu, Seminář k teorii divadla II, Dějiny českého divadla, Dějiny světového divadla, Praxi I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Absolvent předmětu: Má příležitost získat uvolněnost a sebedůvěru při vlastní tvorbě. Využívá různé druhy inspirace pro vlastní náměty a texty. Ovládá základní pojmy scenáristiky. Ovládá teorii stavby scénáře divadelní hry. Zná různé typy scénářů. Zkouší různé druhy uprav textů. Průběžně sbírá náměty, úryvky, materiál pro vlastní scénář. Vybírá s nasbíraných textů směr – téma, kterému věnuje hlubší pozornost. V bezpečném prostření prezentuje své texty. Svůj scénář dotváří, konzultuje v bezpečném prostředí tvůrčí skupiny. Pokud má zájem, připravuje prezentaci svého textu pro širší veřejnost. Reflektuje svůj zážitek s prezentace.
Learning outcomes (in Czech)
Studen bude schopen po absolvování předmětu: Napsat krátký konvenčně vystavěný scénář. Bude schopen připravit jeho části jako scénické čtení.
Syllabus (in Czech)
 • - Sbírání materiálu pro vlastní scénář pomocí různých cvičení vycházejících z tvůrčího psaní. - Diskuse nad pracemi spolužáků.
Literature
  recommended literature
 • Field, S. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 978-80-87067-65-9.
 • Aristotelés. Poetika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5.
 • Dohnal, Lubor: Úvodem do scenáristiky a dramaturgie, HYPERLINK "http://www.famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf" famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf
 • Náhradní obsah: Brhelová, Eva: Tvorba dramatického textu a její pedagogická aplikace, Brno Jamu 2006
 • Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85883-49-X.
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. 1. vyd. Praha: Národní filmový archív, 1995. ISBN 2-907114-22-0.
 • Kerr, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963.
 • Novotný, D. J. Chcete psát scénář? 1. díl, 2. díl. Praha: FAMU, 1995. ISBN 80-85883-06-6, ISBN 80-85883-07-4.
  not specified
 • Kovalčuk, J. Od tématu ke scénáři. Brno: MKS SNK, 1985.
 • Pavlac Peter, Prekliaty dramatik alebo ako sa pokúsiť zbaviť útrap pri psaní dramatického textu, UKF v Nitre 2012
Teaching methods (in Czech)
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Assessment methods (in Czech)
ZS: Zápočet na základě písemných prací a aktivity studenta v hodině.
LS: Klasifikovaný zápočet na základě písemných prací a aktivity studenta v hodině.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/summer2020/DDVL206