DDVL104 Seminář dramaturgie a režie v DaV

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Ondřej Klíč (přednášející)
Mgr. Magdaléna Lípová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV )
Nutné souběžně navštěvovat tyto předměty: Úvod do dramatické výchovy, Úvod do teorie divadla, Seminář k teorii divadla, Dějiny světového divadla, Společná praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent předmětu: Rozumí tomu, co je náplní práce dramaturga a režiséra při tvorbě s amatérským souborem. Pojmenovává využitelnost dovedností dramaturga a režiséra pro absolventa ateliéru Divadlo a Výchova. Dokáže najít, formulovat a udržet Nosnou myšlenku díla. Zná a vysvětlí základní pojmy z oblasti dramaturgie a režie. Analyzuje dramatické a jiné texty. Ovládá různé typy práce s textem a úpravy směřující k divadelnímu představení. Upravuje text pro různé příležitosti. Připraví text pro zkoušení popř. první čtenou zkoušku. Seznamuje se s prací dramaturga při zkoušení představení. Navrhuje dodatečné úpravy. Zvizualizuje nápady, texty, náměty, pocity.... Zkouší pracovat v týmu dramaturg, režisér. Osvojuje si způsob dramaturgického myšlení. Nahlíží podstatu dějů. Nachází souvislosti. Zná techniky, které podporují amatérského herce při vytváření i prezentaci představení.
Osnova
 • - Práce s různými druhy textů. - Analýza textů různých žánrů. - Tvorba vlastních textů. - Převádění textů na jeviště a následná reflexe. - Vizualizace nápadů, námětů, textů, pocitů... - Hledání podpůrných technik pro amatérské herce.
Literatura
  doporučená literatura
 • Kerr, W. Jak nepsat hru. Praha: Orbis, 1963.
 • Aristotelés. Poetika. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5.
 • Císař, J. Základy dramaturgie: I. Situace. 3. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 80-85883-49-X.
 • Dohnal, Lubor: Úvodem do scenáristiky a dramaturgie, HYPERLINK "http://www.famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf" famu.cz/docs/04Scenaristika.pdf
  neurčeno
 • Machková, E. Dramatika pro děti. Ústí nad Labem: KKVS, 1983.
 • Brook, P., Pohyblivý bod. Praha, Studio Ypsilon, 1996
 • Josková, Z. K dramaturgii dětských divadelních souborů. In Horáková, E. - Provazník, J. Listování Kaplickou čítankou.Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1974 - 1984. ÚKVČ, Praha 1985.
 • Hořínek, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Brno: JAMU, 2009.
 • Machková, E. Dramatizace aneb Chvála dětské literatury. In Amatérská scéna XVI, 1979, č.12.
 • Scherhaufer, P. Čítanky z dějín divadelnej režie I,II,III,IV
 • Doporučený film: Al pacino Richard III : USA, 1996 – K tématu dramaturgický výzkum
 • Machková, E. Dramatizace aneb Chvála dětské literatury. In Amatérská scéna XVI, 1979, č.12.
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
ZS: Zápočet na základě písemných prací a aktivity studenta v hodině.
LS: Klasifikovaný zápočet na základě písemných prací a aktivity studenta v hodině.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.