DDAL106 Scénická hudba

Divadelní fakulta
léto 2015
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Josefa Kovalčuka - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit posluchače se základy hudební nauky, naučit je vnimat klasickou i současnou hudbu včetně způsobu, jak je komponována. Ukázat jim cesty a možnosti práce s hudební komponentem divadelního artefaktu. Deskriptory: Posluchači zvládnou základy hudební nauky, naučí se hlouběji porozumět různým hudebním žánrům, naučí se reflektovat využití hudební složky při konkrétních inscenacích a procvičí se v zapojování hudby do vlastních projektů.
Literatura
    doporučená literatura
  • Dolinský, A.: Hudební nauka II, 10. vydání, Praha, 1989. info
  • HYNŠT, Miloš. Malé skriptum o melodramu. info
  • Pícha, F.: Všeobecná hudební nauka. SHV, Praha 1964. info
  • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
  • Zich, O.: Estetika dramatického umění, Praha 1986. info
  • Franz, Vladimír: Hudební dramaturgie. (http://franz.wz.cz
Výukové metody
Seminář. Poslechová cvičení.
Metody hodnocení
Soustavné sledování výkonu studentů.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.