DSDL508 Absolventský výkon

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/0/8. 8 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Předpoklady
Realizovaný a obhájený Bakalářský nebo Magisterský akademický absolventský výkon nebo Bakalářský/Magisterský praktický absolventský výkon
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Scénografie, kostýmní design, světelný design pro divadelní inscenaci, koncert, výstavu, dokument nebo film. Koncept a realizace performance, výstavy, přehlídky, site specific projektu nebo vlastní autorský umělecký projekt. Umělecký výkon: umělecký projekt prezentovaný veřejně, dokumentace uměleckého výstupu:textová reflexe, obrazová, technickáa technologická dokumentace / min. 12 stran, veřejná obhajoba projektu / státní zkouška
Výstupy z učení
Hluboká znalost témat a širších souvislostí, originalita, kreativita, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoká umělecká úroveň provedení projektu, schopnost reflexe a kritického myšlení. Student ovládá aplikaci realizace principů umělecké tvorby do praxe;
dokáže vytvořit vizuální koncepci projektu na principech aktivní scénografie v souvislostech režijně dramaturgické linie, angažované analýzy v kontextu sociálně etických vztahů, umění, psychologie a historicky kulturních aspektů;
spolupracuje na vzniku ideové vizuálně dramaturgické režijní koncepce;
vytvoří obrazové, technické, materiálové a technologické podklady pro výrobu;
zapojuje se aktivně do přípravy realizace s tvůrci projektu, včetně průběžné reflexe;
dokáže vést realizaci projektu až k výsledku, ve spolupráci s realizačním a tvůrčím týmem a produkcí, včetně zajištění vizuální stránky propagace projektu;
je schopen komplexní realizace autorského projektu a jeho veřejné prezentace v mezinárodním kontextu
Osnova
 • Analýza textu a interpretace textu
 • Spolupráce s režisérem, dramaturgem a světelným designerem v týmu
 • Definování společného dramaturgického režijně výtvarného konceptu
 • Anotace textová a vizualizace projektu
 • Návrh vizuální prezentace a propagace projektu
 • Technická dokumentace, maketa a rozpočet
 • Explikační porada
 • Dokončení přípravy projektové dokumentace
 • Předávací porada
 • Realizace projektu, dozor v dílnách a reflexe projektu na zkouškách
 • Premiéra projektu
 • Hodnocení projektu,obrazová dokumentace a textová reflexe
 • Obhajoba projektu
Literatura
 • Bablet, Denis: Scénické revoluce XX. století. In: Edice scénografie, svazek 36. DÚ, Praha 1976. info
 • DENNISON, G.: Oheň, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 32-36. info
 • Kindermann, Heinz: Prostor o kterém se mluví. In.: Scénografie 2/68, s.18-47). info
 • SCHUMAN, E.: Hudba a nástroje ve Volání lidu po mase, in: Scénografie , 1972, č. 30., s.9-60. info
 • BRECHT, S.: Chudé divadlo, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 18-19. info
 • MATULOVÁ, Jitka. Divadlo : svět tance, pohybu i dynamické scénografie. In Pomajzlová, Alena. Rytmy + pohyb + světlo : impulsy futurismu v českém umění. Vydání první. Brno: Arbor Vitae, 2012. s. 238-253. ISBN 978-80-7467-014-5. info
Výukové metody
projekt,práce s textem,obrazem, A/V,diskusní metody, projektová výuka příprava koncepce projektu a podkladů pro realizaci, realizace projektu v součinnosti s dílnami a realizačním týmem, uvedení projektu, veřejná prezentace, dokumentace uměleckého výstupu a jeho písemná reflexe
Metody hodnocení
projekt, profesní výkon, písemná práce, soustavné sledování výkonu studentů Kriteria hodnocení: příprava koncepce projektu a podkladů pro realizaci, realizace projektu v součinnosti s dílnami a realizačním týmem, uvedení projektu, veřejná prezentace, dokumentace uměleckého výstupu a jeho písemná reflexe
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DSDL508