DSDL508 Absolventský výkon

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/0/8. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Beranová (cvičící)
MgA. Vladimír Burian (cvičící)
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jana Preková (cvičící)
doc. Mgr. Jan Štěpánek (cvičící)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér světelného designu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Realizovaný a obhájený Bakalářský nebo Magisterský akademický absolventský výkon nebo Bakalářský/Magisterský praktický absolventský výkon
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Scénografie, kostýmní design, světelný design pro divadelní inscenaci, koncert, výstavu, dokument nebo film. Koncept a realizace performance, výstavy, přehlídky, site specific projektu nebo vlastní autorský umělecký projekt. Umělecký výkon: umělecký projekt prezentovaný veřejně, dokumentace uměleckého výstupu:textová reflexe, obrazová, technickáa technologická dokumentace / min. 12 stran, veřejná obhajoba projektu / státní zkouška
Výstupy z učení
Hluboká znalost témat a širších souvislostí, originalita, kreativita, spolehlivost, schopnost týmové práce, vysoká umělecká úroveň provedení projektu, schopnost reflexe a kritického myšlení. Student ovládá aplikaci realizace principů umělecké tvorby do praxe;
dokáže vytvořit vizuální koncepci projektu na principech aktivní scénografie v souvislostech režijně dramaturgické linie, angažované analýzy v kontextu sociálně etických vztahů, umění, psychologie a historicky kulturních aspektů;
spolupracuje na vzniku ideové vizuálně dramaturgické režijní koncepce;
vytvoří obrazové, technické, materiálové a technologické podklady pro výrobu;
zapojuje se aktivně do přípravy realizace s tvůrci projektu, včetně průběžné reflexe;
dokáže vést realizaci projektu až k výsledku, ve spolupráci s realizačním a tvůrčím týmem a produkcí, včetně zajištění vizuální stránky propagace projektu;
je schopen komplexní realizace autorského projektu a jeho veřejné prezentace v mezinárodním kontextu
Osnova
 • Analýza textu a interpretace textu
 • Spolupráce s režisérem, dramaturgem a světelným designerem v týmu
 • Definování společného dramaturgického režijně výtvarného konceptu
 • Anotace textová a vizualizace projektu
 • Návrh vizuální prezentace a propagace projektu
 • Technická dokumentace, maketa a rozpočet
 • Explikační porada
 • Dokončení přípravy projektové dokumentace
 • Předávací porada
 • Realizace projektu, dozor v dílnách a reflexe projektu na zkouškách
 • Premiéra projektu
 • Hodnocení projektu,obrazová dokumentace a textová reflexe
 • Obhajoba projektu
Literatura
 • Bablet, Denis: Scénické revoluce XX. století. In: Edice scénografie, svazek 36. DÚ, Praha 1976. info
 • DENNISON, G.: Oheň, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 32-36. info
 • Kindermann, Heinz: Prostor o kterém se mluví. In.: Scénografie 2/68, s.18-47). info
 • SCHUMAN, E.: Hudba a nástroje ve Volání lidu po mase, in: Scénografie , 1972, č. 30., s.9-60. info
 • BRECHT, S.: Chudé divadlo, in: Scénografie , 1972, č. 30., s. 18-19. info
 • MATULOVÁ, Jitka. Divadlo : svět tance, pohybu i dynamické scénografie. In Pomajzlová, Alena. Rytmy + pohyb + světlo : impulsy futurismu v českém umění. Vydání první. Brno: Arbor Vitae, 2012. s. 238-253, 16 s. ISBN 978-80-7467-014-5. info
Výukové metody
projekt,práce s textem,obrazem, A/V,diskusní metody, projektová výuka příprava koncepce projektu a podkladů pro realizaci, realizace projektu v součinnosti s dílnami a realizačním týmem, uvedení projektu, veřejná prezentace, dokumentace uměleckého výstupu a jeho písemná reflexe
Metody hodnocení
projekt, profesní výkon, písemná práce, soustavné sledování výkonu studentů Kriteria hodnocení: příprava koncepce projektu a podkladů pro realizaci, realizace projektu v součinnosti s dílnami a realizačním týmem, uvedení projektu, veřejná prezentace, dokumentace uměleckého výstupu a jeho písemná reflexe
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2018, léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DSDL508