DHAZ108 Rytmická a taneční cvičení

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/4/0. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Halberstadt (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet pohybu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 14:30–16:00 3, St 10:15–11:45 3
Předpoklady
studenti 1. ročníku ateliérů činoherního herectví
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je prvním stupněm systému pohybové výchovy herce, který je rozprostřen postupně do tří let výuky, jedná se o systém, který prostřednictvím tří různých předmětů pohybových disciplín v každém ročníku výuky pohybu v ateliérech činoherního herectví vede studenty postupně k procítěnému a uvědomělému,kultivovanému pohybovému projevu, který jim umožňuje tvůrčím způsobem přistupovat k herecké tvorbě. výstupy z výuky tohoto prvního stupně jsou: znalost a ovládání pravidelného i nepravidelného rytmu a jeho pohybové ztvárnění. uvědomění si a schopnost použití centra těla k vytváření pohybu. uvědomění si a schopnost rozlišení pohybového impulzu a podnětu vnitřního a vnějšího. schopnost imaginace a psychosomatického projevu v pohybu schopnost propojení a uvědomění si všech hlavních i vedlejších pohybových center. schopnost použití a rozlišení vedení pohybu různými částmi těla. uvědomování si napětí a uvolnění a nejrůznějších stupňů napětí. schopnost vnímání partnera ve dvojici či skupině, schopnost podpory i vnímání překážky v pohybu.
Výstupy z učení
- student si uvědomuje a vnímá svoje tělo jako herecký nástroj - student dokáže použít svoje tělo v situaci - student zvládá aktivizaci pohybových center - student vnímá metrum a rytmus a rozdíly mezi těmito kategoriemi - student zvládne vytvořit rytmus prostřednictvím body percusion, tleskání, pohybu -
Osnova
  • rytmus dynamika druhy pohybu centrum těla držení těla centra pohybu prostor skupina vedení pohybu pohybové impulzy vnímání partnera vnímání ve skupině napětí a uvolnění - stupně napětí podpora - důvěra překážka v pohybu
Výukové metody
cvičení metody vytváření dovednosti a prohlubování schopností
Metody hodnocení
soustavné sledování studentů závěrečný výkon - plnění zadaných úkolů Podíl na hodnocení má stejný: pravidelná účast ve výuce plnění zadaných úkolů závěrečný výkon
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2021/DHAZ108