DDBZ105 Gestická komunikace

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. Mgr. Zoja Mikotová (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér výchovné dramatiky Neslyšících - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Hluboký a stálý zájem o zvolený studijní obor, měl by chápat, že k vytvoření výsledného jevištního tvaru - inscenaci - je nutná znalost mnoha tvůrčích komponentů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti musí chápat že nedílnou složkou divadelního artefaktu je rovněž vizuální stránka, že ke komunikaci a vyjadřování vztahů či myšlenek může docházet pomocí gest a mimiky, jednáním a konáním.
Výstupy z učení
Teoreticky i prakticky zvládá principy nonverbální komunikace, především gesta a mimiku. Vše umí aplikovat ve své kreativní tvorbě a činnosti, dokáže tyto poznatky vědomě a cíleně používat.
Osnova
 • Gesto, posunek, gestikulace
 • Pohyb ruky
 • Postoj, jednání, konání
 • Gesta a mimika
 • Ilustrační gesta, doprovod řeči
 • Gesto jako afektivní projev
 • Gesto jako signál či regulátor
 • Gesta ze sociální oblasti
 • Gesta podmíněna kulturně
 • Gesta mimovolná - adaptéry
 • Gesta - pozdravy
 • Inspirace výtvarným uměním
 • Různost významu shodných gest
 • Gesto či znak? Pro slyšícího určité gesto, pro neslyšícího již součást znakového jazyka
 • Gesta akceptace, odmítnutí, výhrůžky
 • Prstová abeceda, indické mudry
 • Klidová a dynamická řeč těla, poloha páteře - nejvýraznější prvek řeči těla
Literatura
 • GOMBRICH, Ernst, Hans, (1985). Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 534s. ISBN 01-525-85. info
 • Lewis,D.: Tajná řeč těla, Praha 1993. info
 • Ryšánková Jiřina, Herec a pohyb SPN Praha 1968
Výukové metody
Výklad, přednáška, fyzické cvičení
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - známka
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2020, zima 2021.