DDBZ105 Gestická komunikace

Theatre Faculty
Winter 2021
Extent and Intensity
0/2/2. 2 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. Mgr. Zoja Mikotová (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Drama Education for the Deaf Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Drama Education for the Deaf Department - Dean’s Office - Theatre Faculty - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Hluboký a stálý zájem o zvolený studijní obor, měl by chápat, že k vytvoření výsledného jevištního tvaru - inscenaci - je nutná znalost mnoha tvůrčích komponentů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studenti musí chápat že nedílnou složkou divadelního artefaktu je rovněž vizuální stránka, že ke komunikaci a vyjadřování vztahů či myšlenek může docházet pomocí gest a mimiky, jednáním a konáním.
Learning outcomes (in Czech)
Teoreticky i prakticky zvládá principy nonverbální komunikace, především gesta a mimiku. Vše umí aplikovat ve své kreativní tvorbě a činnosti, dokáže tyto poznatky vědomě a cíleně používat.
Syllabus (in Czech)
 • Gesto, posunek, gestikulace
 • Pohyb ruky
 • Postoj, jednání, konání
 • Gesta a mimika
 • Ilustrační gesta, doprovod řeči
 • Gesto jako afektivní projev
 • Gesto jako signál či regulátor
 • Gesta ze sociální oblasti
 • Gesta podmíněna kulturně
 • Gesta mimovolná - adaptéry
 • Gesta - pozdravy
 • Inspirace výtvarným uměním
 • Různost významu shodných gest
 • Gesto či znak? Pro slyšícího určité gesto, pro neslyšícího již součást znakového jazyka
 • Gesta akceptace, odmítnutí, výhrůžky
 • Prstová abeceda, indické mudry
 • Klidová a dynamická řeč těla, poloha páteře - nejvýraznější prvek řeči těla
Literature
 • GOMBRICH, Ernst, Hans, (1985). Umění a iluze: Studie o psychologii obrazového znázorňování. 1. vyd. Praha: Odeon, 1985. 534s. ISBN 01-525-85. info
 • Lewis,D.: Tajná řeč těla, Praha 1993. info
 • Ryšánková Jiřina, Herec a pohyb SPN Praha 1968
Teaching methods (in Czech)
Výklad, přednáška, fyzické cvičení
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - známka
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Winter 2016, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2021/DDBZ105