DAAZX56 Berlínská Schaubuehne am Lehniner Platz

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Nejsou požadovány žádné prerekvizity
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit účastníky kurzu s historií a současností berlínského divadla Schuabühne am Lehniner Platz. Na základě získaných znalostí budou studenti schopni hodnotit jednotlivé vývojové etapy Schuabühne v kontextu vývoje německého a evropského divadla, poznají nové trendy divadla postmoderního a postdramatického, jakož i přední osobnosti německého (evropského) divadla. Studenti by se měli dále naučit analyzovat divadelní inscenaci na základě zhlédnutí jejího obrazového záznamu.
Výstupy z učení
ZNALOSTI:
Absolvent kurzu umí popsat historii berlínského divadla Schaubühne am Lehniner Platz; dokáže rozlišit a analyzovat jednotlivé vývojové fáze divadla; dokáže pojmenovat umělecké prostředky dramaturgie, režie, scénografie a herectví charakteristické pro jednotlivé etapy Schaubühne;
DOVEDNOSTI:
Absolvent umí vytvořit samostatně referát s tematikou divadelní režie, jevištní podoby divadelní inscenace apod.; na základě získaných znalostí dokáže absolvent vést diskusi (seminář) s tematikou historie konkrétní divadelní scény; orientuje se ve struktuře vývoje Schaubühne;
ZPŮSOBILOSTI:
Absolvent je schopen zobecnit dílčí problematiku jednoho divadla (Schaubühne) a zapojit ji do celistvějšího obrazu divadelní historie druhé poloviny 20. stol.; umí uvádět argumenty, obhajovat svá stanoviska, vést diskusi či seminář. umí vyhodnotit jednotlivé etapy a prvky a dokáže definovat jejich přínos pro rozvoj moderního divadla.
Osnova
 • Osnova předmětu Schaubühne am Lehniner Platz
 • - Prehistorie - Schaubühne am Halleschen Ufer
 • - Struktura řízení a organizace uměleckého provozu
 • - Peter Stein versus Claus Peymann
 • - Éra Petera Steina
 • - Peter Stein: Peer Gynt, projekt Faust EXPO 2000 aj.
 • - Počátek druhé etapy - Stěhování Schaubühne do budovy am Lehniner Platz
 • - Budova Schubühne am Lehniner Platz a městský komplex WOGA
 • - Technické vybavení jeviště
 • - Podoby scénického prostoru - technické možnosti jako nabídka a inspirace pro umělecké zobrazování
 • - Nové vedení divadla: Thomas Ostermeier, Sasha Waltz, Jens Hillje, Jochen Sandig
 • - Režiséři: Luc Bondy, Marius von Mayenburg, Luc Perceval, Falk Richter, Andrea Breth, Robert Wilson aj.
 • - Herci: Bruno Ganz, Jutta Lampe, Edith Clever, Peter Simonischek
Literatura
 • Literatura bude zadána v průběhu výuky.
Výukové metody
přednáška
seminář
referáty studentů
diskuse
projekce inscenací
práce s cizojazyčnou literaturou (němčina, angličtina)
Metody hodnocení
Formativní hodnocení
průběžné hodnocení referátů vyučujícím a studenty; seminární diskuse a polemiky
Sumativní hodnocení
ústní zkouška - rozhovor studenta s vyučujícím na základě probrané tematiky; seminární práce na zadané téma
Informace učitele
Přednáška je jednosemestrální
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DAAZX56