DAAZX23 Světové mýty

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 12:00–13:30 104
Předpoklady
Nejsou uvedeny žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit se s nejvýznamnějšími mytologickými systémy Asie, Afriky a Ameriky a jejich narativním odkazem. V následujícím akademickém roce na tento dvousemestrální cyklus volně naváže rovněž dvousemestrální cyklus přednášek nazvaný Evropské mýty.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
- orientovat se v nejvýznamnějších literárních památkách mimoevropského mytologického odkazu
- mít přehled o charakteru původního náboženství i panteonu dávných bohů zásadních světových kultur a jejich náboženských systémů
- znát podrobně nejvýznamnější světové mytické příběhy archaických i dodnes přetrvávajících tradičních kultur, vyznat se v jejich postavách, struktuře, tématech, motivech, různých variantách příběhů apod.
Osnova
 • Uvod do studia mytologie: pojmy, hrdinové mýtů, čas mýtů, současné mýty - městské legendy (urban legends) atd.
 • Mýty starověké Mezopotámie: archeologické nálezy, mezopotámský panteon a náboženství, chrámy, eposy (Epos o Gilgamešovi, Epos o stvoření, Sestup Ištary do podsvětí, Epos o Adapovi, Epos o Atrachasísovi aj.).
 • Mýty starověkého Egypta: zdroje mýtů, egyptský panteon, mýty (Mýtus o stvoření, Královský mýtus - Usir a Eset, Solární mýty, Mýtus o pohromě, Mýtus o stvoření člověka).
 • Mýty afrických kmenů.
 • Perské mýty: zoroastrismus, Avesta, staroperský panteon, významné mýty.
 • Hinduismus a jeho mýty: harrapská kultura, hinduismus - džinismus - buddhismus, kastovní systém, chrámy a kněží, sanskrtské pojmy, posvátné texty (védy, bráhmany, upanišady, purány), eposy (Mahábhárata, Rámajána), panteon hinduistických božstev a mýty s nimi spjaté.
Literatura
 • Baines, John: Náboženství ve starověkém Egyptě: bohové, mýty a náboženská praxe. Neratovice, 2009. info
 • Curtis, Vesta Sarkhosh: Perské mýty. Praha, 1998. info
 • Hruška Blahoslav, Matouš Lubor, Prosecký Jiří, Součková Jana: Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha, 1977. info
 • Matouš, Lubor: Epos o Gilgamešovi. Praha, 1976, 1997. info
 • McCall, Henrietta: Mezopotámské mýty. Praha, 1998. info
 • Narby, Jeremy: Kosmický had. Praha, 2006. info
 • Prosecký, Jiří: Slova do hlíny vepsaná. Praha, 2010. info
 • Zbavitel, Dušan: Bohové s lotosovýma očima: hinduistické mýty v indické literatuře tří tisíciletí. Praha, 1986, 1997. info
 • Jean-Paul Carriere – Mahábhárata (přel. Nina Vangeli, Praha - Dilia)
 • Bhagavadgíta (přel. Rudolf Janíček)
 • mahábhárata
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium, rozprava o přečtené literatuře
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2019/DAAZX23