DAALX57 Principy režie a dramaturgie

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 8:30–10:00 104
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámít posluchače s nejvýznamnějšími inscenacemi českých režisérů od konce 2. světové války až do konce 60. let, a to prostřednictvím mnohostranné analýzy všech výrazových komponentů: od textových úprav přes práci s prostorem a mizanscénou,scénografickými elementy, se scénickou hudbou a pohybem a dále s důrazem na způsob režisérovy práce s hercem. Jako materiál pro tyto analýzy budou sloužit dochované audiovizuální (případně audio) záznamy inscenací idalší dokumenty zachycující textovou či vizuální stránku inscenace. Posluchači tak poznají způsob dramaturgova a režisérova přemýšlení o záměrech inscenace i cesty, kterými postupovali při její realizaci. Důraz je při tom kladený na myšlenkovou i stylovou stránku inscenací i na pojmenování osobitého a jedinečného přínosu jejich tvůrců. Posluchači tak dostanou příležitost učit se od nejvýraznějších osobností českého moderního divadla na základě podrobného poznání jejích nejvýznamnějších inscenací. Budou rovněž seznámení s nejvýraznějšími dramaturgickémi koncepty uvedeného období. Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - porozumět specifikům výrazových prostředků a postupů režisérů a dramaturgů uvedeného období; - porozumět myšlenkovým a společenským souvislostem a podnětům, ze kterých inscenace vznikaly; - analyzovat a objasňovat použité výrazové konponenty v souvislosti s realizací inscenačních záměrů; - uvědomovat si vzájemnou propojenost myšlenkové a výrazové stránky inscenace; - pojmenovat specifičnosti herectví v různých inscenacích; - porozumět způsobu výstavby mizanscény v konkrétní inscenaci; - napsat krátkou esej o specifických prostředcích výstavby konkrétní inscenace.
Osnova
 • Výrazové prostředky v inscenacích:
 • E.F. Buriana Romeo a Julie - Sen jednoho vězně
 • Jiřího Frejky - G. Neveux: Theseus mořeplavec; W. Shakespeare: Sen noci svatojánské; A. Gribojedov: Hoře z rozumu
 • Alfréda Radoka - J. Osborne: Komik; R. Rolland: Hra o lásce a smrti
 • Otomara Krejči - A.P. Čechov: Racek; W. Shakespeare: Romeo a Julie; J.Topol: Konec masopustu
 • Program epického divadla Mahenovy činohry v inscenacích Miloše Hynšta B. Brecht: Zadržitelný vzestup Arthura Uie a R. Rolland: Vlci
 • Jana Grossmana - Alfréd Jarry - Král Ubu; V. Havel: Vyrozumění
 • Evžena Sokolovského - L. Kundera: Totální kuropění; J. Kopecký: Komedie o umučení...;
 • divadel malých jevištních forem (Semafor: Jonáš a tingl tangl
 • Divadla Za branou (A.P. Čechov: Tři sestry; J. N. Nestroy: Provaz o jednom konci)
 • Činoherního klubu (L. Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho; N.V. Gogol: Revizor (režie Jan Kačer)
 • Ivana Vyskočila a jeho Nedivadla
Literatura
  povinná literatura
 • Hedbávný, Zdeněk: Alfred Radok. Praha 1992. info
  doporučená literatura
 • Hynšt. M.: Brněnské divadelní bojování, Brno 1996. info
 • Karel Kraus: Divadlo ve službách dramatu. Divadelní ústav, Praha 2001. info
 • Kovalčuk, Josef: Bořivoj Srba a Karel Kraus - dva magnetické poly českého dramaturgického myšlení. In: Ad honorem BS. JAMU, Brno 2006. info
 • Rut, P.: Nedivadlo Ivana Vyskočila. Praha 1996. info
 • Srba, B.: O nové divadlo, Praha 1988. info
 • Srba, B.: Poetické divadlo E.F.Buriana, Brno 1991. info
 • SRBA, Bořivoj. Řečí světla : princip světelného divadla v inscenační tvorbě Emila Františka Buriana. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2004. info
 • Vostrý, J.: Činoherní klub 1965-1972 (Dramaturgie v praxi), Praha 1996. info
 • Krejča Otomar. Divadlo jsou herci
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
písemný test
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2020/DAALX57