DAALX13 Režisér Frank Castorf

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky a semináře je seznámit studenty s tvorbou jednoho z nejvýraznějších současných evropských režisérů Franka Castorfa. Jeho režijní tvorba je sledována od počátků v Německé demokratické republice přes četná hostování v zahraničí (Německá spolková republika) až po vrcholnou éru na pozici intendanta proslulé berlínské Volksbühne v letech 1992 - 2017. V analýzách jednotlivých představení se zkoumá způsob dramaturgicko-režijního přístupu k uváděným dramatickým textům, míra proměn výsledného inscenačního tvaru v porovnání s výchozím textem, užité umělecké prostředky, způsob herecké práce atd. Na základě konkrétních příkladů Castorfovy tvorby se definuje jedna určitá větev postmoderního a postdramatického divadla.
Výstupy z učení
OBOROVÉ ZNALOSTI:
student umí uvést základní údaje o umělecké tvorbě Franka Castorfa; dokáže vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap jeho tvorby; umí definovat jím užívané základní umělecké prostředky; dokáže analyzovat některé jeho inscenace
DOVEDNOSTI:
student umí vytvořit referát o způsobech režijní práce; dokáže být vedoucím či účastníkem diskuse k dané problematice režijní tvorby; dokáže zhodnotit přínos režiséra Castorfa k vývoji divadelního umění
ZPŮSOBILOSTI:
dokáže aplikovat získané vědomosti na analogickou problematiku režijní tvorby; umí zařadit konkrétní výsledky režijní práce do obecnějších vývojových souvislostí
Osnova
 • Frank Castorf
 • - Základní biografické údaje
 • - Počátek uměleckého působení (NDR)
 • - Tvorba po r. 1989 - proměny politické, aktuální společenské poslání divadla; Je (má být) divadlo politikum?
 • - Volksbühne jako přední berlínská scéna
 • - Castorf a Volksbühne (1992 - 2017)
 • - Spolupráce s výtvarníkem Bertem Neumannem
 • - Dramaturgie Franka Castorfa
 • - Dramatizace jako základní dramaturgický princip
 • - Struktura Castorfových inscenací her Heinera Müllera
 • - Castorf a Dostojewskij
 • - Franf Castorf v Bayreuthu - Castorf a Richard Wagner
 • - Umělecké prostředky Franka Castorfa - způsob komunikace s divákem  - Umění odejít? Střídání "staré" a "nové" generace
Literatura
  doporučená literatura
 • Literatura bude zadávána průběžně během výuky.
 • Frank Raddatz: Republik Castorf. Die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 1992–2016. Gespräche. Alexander Verlag Berlin 2014, ISBN 978-3-89581-377-1.
  neurčeno
 • Detje, Robin. Castorf: Provokation als Prinzip. 2002.
Výukové metody
Přednáška / Seminář / Referáty studentů na zadaná témata
Metody hodnocení
formativní hodnocení:
referáty studentů a jejich hodnocení v diskusi v průběhu semestru
sumativní hodnocení:
závěrečná seminární práce + ústní zkouška formou rozhovoru - hodnocena je schopnost studentů orientovat se v dané látce a zaujímat stanoviska v rozhovoru se zkoušejícím
Informace učitele
Přednáška Frank Castorf je jednosemestrální.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2020, léto 2021.