Fyzické divadlo

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Ateliér autorského a experimentálního divadla a herectví s důrazem na osobnost tvůrce-interpreta, fyzické divadlo, klaunské umění, site-specific a pouliční divadlo a využití multimédií (zvuk, projekce, film, animace, hudba).

Ateliér existuje při Divadelní fakultě Janáčkovy akademie od roku 2004, kdy byl založen Prof. Ctiborem Turbou. V roce 2007 jej převzal Pierre Nadaud. Ateliér přijímá jednou za 3 roky 10 studentů.

Cílem ateliéru je vzdělávat mladé umělce (tvůrce i interprety) v oblasti scénických umění se zaměřením především na fyzické divadlo, autorské herectví, klaunské umění a praktický přístup k práci s novými médii a jejich scénickému využití.

V učebním procesu rozlišujeme tři hlavní linie: fyzické divadlo (současné umění mimu, moderní a současný tanec, choreografická kompozice, akrobacie, tvorba s předměty), autorské herectví (divadelní improvizace, divadlo masek, klaunské divadlo, herecká tvorba, dialogické jednání, dramaturgie) a využití multimedií (projekce, zvuk, hudba, světelný design, pixilace, filmový gag, interaktivní využití). Tyto tři linie společně a koordinovaně směřují ke scénické tvorbě a jejím hraničním formám (pouliční divadlo a site specific).

Studijní program je v průběhu tří let průběžně doplňován teoretickými kurzy, které se dotýkají divadelní dramaturgie a dějin a filozofie divadla. Studijní program rovněž studentům ve spolupráci s Ateliérem divadelního manažerství poskytuje základy produkce pro soubory a nezávislé umělce.

Jednotlivé pedagogické projekty jsou realizovány v rámci divadelní fakulty ve spolupráci se studenty a pedagogy ateliérů scénografie, divadelního manažerství, režie a dramaturgie a audiovizuální tvorby a divadla. Některé projekty vedou také ke spolupráci s ateliéry činoherního herectví a výchovné dramatiky neslyšících.

V mnoha projektech dochází k setkání studentů s českými i zahraničními profesionálími tvůrci (Iona Mona Popovici, Irina Andreeva, Aleš Janák, Karine Ponties, Guillaume Fromentin, David Monceau, Marie Gourdain, Daniel Gulko, Petr Váša) a příležitostně i s ateliéry z jiných uměleckých škol (například scénografie na DAMU v Praze, performing art na FAVU v Brně, animace, filmová tvorba a vizuální komunikace na FMK UTB ve Zlíně, divadelní věda na MU v Brně, Duncan Center v Praze, HAMU, filmová a televizní grafika na VŠUP v Praze atd.) Část projektů je realizována na rezidenčních pobytech mimo Brno.

Výstupy výuky i projektů jsou prezentovány v rámci fakulty či v tematicky spřízněných divadlech a na festivalech v Česku (Encounter/Setkání v Brně, Divadelní svět Brno, Zlom Vaz v Praze, Alfred ve dvoře a divadlo Ponec v Praze – Malá inventura, Česká Taneční Platforma, Divadlo 29 v Pardubicích, DIOD v Jihlavě atd.).

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • mají velmi efektivní a komplexní kompetence a způsobilost v oblasti divadelní tvorby z hlediska kompozice, struktury, dramaturgie a provedení
  • během studia si vytvoří zárodky vlastního uměleckého rukopisu a porozumí etapám tvůrčí práce
  • jsou způsobilí erudovaně spolupracovat s umělci z jiných oborů (light design, jevištní technonologie, film, výtvarníci, scénografové atd.) a komunikovat s produkcemi a vedeními divadel či festivalů
  • při práci pod vedením jiných umělců (režisérů, choreografů či jiných autorů) jsou schopni samostatně pracovat a osvojit si umělecký a filosofický záměr vedoucích tvůrců
  • mají základní schopnosti v oblasti produkce uměleckého a divadelního projektu
  • mají velmi hluboké znalosti a způsobilosti v oblasti scénického pohybu
(?)

Studenti si musí zapsat a absolvovat předměty označené jako základ oboru. Svůj studijní plán si doplňují z předmětů osobní specializace z nabídky svého ateliéru a z nabídky Divadelní fakulty.

(?)

Úspěšné absolvování všech předmětů označených jako základ oboru.

Dosažení minimálně 180 kreditů.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky

Dějiny světového divadla

Dějiny českého divadla

Vývoj a tendence fyzického divadla od konce 19. století

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba absolventského projektu

(?)
0
Aktivní studenti
51

Specifikace oboru

Obor: Fyzické divadlo
Zkratka: KLASCFT
Kód: 8203R072
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8203 B-DRAUM Dramatická umění
Divadelní fakulta
Obor zajišťuje:
Divadelní fakulta
Garant oboru:
doc. Mgr. Pierre Nadaud, Ph.D.

Nejčastěji zapisované předměty