Zpěv

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou zpěvu. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků, kteří jsou schopní se uplatnit v rámci kulturního průmyslu. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Všeobecný kulturní přehled

- znalost dějin vokální hudby

- znalost základů psychologie a pedagogiky

- zvládnutí metodických postupů pro pěveckou praxi

- znalost hudební teorie na úrovni absolventa konzervatoře, herecké a pohybové schopnosti pro ztvárnění jevištních rolí

- znalost cizího jazyka (italština)

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatní se jako člen operního souboru či hudebního divadla (jako sólista pro menší role nebo člen sboru)
  • člen profesionálního sborového tělesa s možností zpívat sóla
  • pedagog zpěvu na školách nižšího a středního stupně
(?)

Uplatní se jako člen operního souboru či hudebního divadla (jako sólista pro menší role nebo člen sboru), člen profesionálního sborového tělesa s možností zpívat sóla, pedagog zpěvu na školách nižšího a středního stupně

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a Pedagogika, Metodika, Dějiny vokální hudby

(?)
1
Aktivní studenti
253

Specifikace oboru

Obor: Zpěv
Zkratka: ZPEV
Kód: 8201R090
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
doc. MgA. Zdeněk Šmukař

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty