Hra na varhany

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou varhanní a historické interpretace. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent je obeznámen s tzv. historicky-poučenou interpretací, stylovým rejstříkovaním a dalšími specifickými problémy svého oboru

- je připraven profesionálně interpretovat repertoár základních stylových období

- je vybaven teoretickými a praktickými zn

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • působit v různých komorních seskupeních
  • zastávat místo varhaníka v kostele
  • doprovázet instrumentalisty a zpěváky
  • vyučovat na ZUŠ a konzervatořích
(?)

Absolvent může působit v různých komorních seskupeních, může zastávat místo varhaníka v kostele, doprovázet instrumentalisty a zpěváky, vyučovat na ZUŠ a konzervatořích.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Psychologie a pedagogika, Metodika

(?)
0
Aktivní studenti
44

Specifikace oboru

Obor: Hra na varhany
Zkratka: VARHANY
Kód: 8201R085
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty