Zpěv

Magisterské navazující prezenční jednooborové, čeština, 2 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou zpěvu. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků, kteří jsou schopní se uplatnit v rámci kulturního průmyslu. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

"Absolventi prokazují široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného oboru

- ovládají základní principy pedagogické práce

- mají hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury studijního oboru zpěv

- orientují se v soudobých trendech pedagogiky a psychologie

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní koncertní recitály
  • člen divadelního souboru
  • člen vokálních komorních ansámblů
  • člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa
  • pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů
(?)

Sólista vystupující s orchestrem nebo sólista pořádající vlastní koncertní recitály, člen divadelního souboru, člen vokálních komorních ansámblů, člen operního, filharmonického nebo jiného profesionálního sborového tělesa, pedagog ZUŠ, konzervatoře a hudebních gymnázií, vysokých škol uměleckých nebo pedagogických směrů

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou diplomové práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba diplomové práce, Interpretace vokální hudby v dějinném vývoji, Filosofie umění

(?)
5
Aktivní studenti
166

Specifikace oboru

Obor: Zpěv
Zkratka: ZPEV
Kód: 8201T090
Typ: magisterský navazující
Titul: MgA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: N8201 N-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
doc. MgA. Zdeněk Šmukař