Hudební manažerství

Bakalářské prezenční jednooborové, čeština, 3 roky 
Rozbalit vše

Obor je realizován Katedrou hudební produkce. Za dobu své existence již vzdělal řadu odborníků v této oblasti. Obor během svého vývoje dospěl do formátu, ve kterém jsou zastoupeny teoretické, praktické i aplikační předměty, přičemž dosáhl podoby provázaného obsahu jednotlivých předmětů. Pedagogové teoretických předmětů tak mají přehled o praktických uměleckých projektech, ve kterých studenti působí a jsou schopni využít okamžité praktické poznatky v teoretické výuce.

Absolvent dokáže komunikovat nejméně ve dvou světových jazycích

- má základní znalosti psychologie a sociologie

- rozvinuté znalosti práce s PC

- orientuje se v problematice dějin hudby

- ovládá základní principy dramaturgie

- orientuje se v publicistický

(?)

Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Uplatnění studující nalézají nejčastěji v kulturních a uměleckých organizacích nestátního neziskového sektrou a veřejné správy
  • Často jsou také zájmem absolventů vlastní uměleckopodnikatelské aktivity. Jedná se zejména o pozice manažerů orchestru, operních souborů či uměleckých agentur
  • V neposlední řadě jsou žádáni na pozice produkčních v přímé návaznosti na již získané praktické zkušenosti z období studia
(?)

Uplatnění studující nalézají nejčastěji v kulturních a uměleckých organizacích nestátního neziskového sektrou a veřejné správy. Často jsou také zájmem absolventů vlastní uměleckopodnikatelské aktivity. Jedná se zejména o pozice manažerů orchestru, operních souborů či uměleckých agentur. V neposlední řadě jsou žádáni na pozice produkčních v přímé návaznosti na již získané praktické zkušenosti z období studia.

(?)

Studijní plán obsahuje předměty povinné, povinně volitelné a volitelné a povinné umělecké výstupy ze studia.

(?)

Student musí získat 60 kreditů za každý rok studia a ukončit studium státní závěrečnou zkouškou z vybraných předmětů, obhajobou absolventského výkonu a obhajobou bakalářské práce.

Obsah a rozsah závěrečné zkoušky:

Obhajoba absolventského projektu, Obhajoba bakalářské práce, Dějiny hudby a OSHP, Marketing a Management, Ekonomie

(?)
0
Aktivní studenti
174

Specifikace oboru

Obor: Hudební manažerství
Zkratka: HUDMAN
Kód: 8201R037
Typ: bakalářský
Titul: BcA.
Akreditace: do 31. 12. 2024
Program: B8201 B-HUDUM Hudební umění
Hudební fakulta
Obor zajišťuje:
Hudební fakulta
Garant oboru:
prof. PhDr. Jindřiška Bártová

Studijní katalog

Nejčastěji zapisované předměty