Studijní materiály


 1. Obecně o agendě Studijní materiály

  Informace najdete v Nápovědě Agendy pro vystavování materiálů.

 2. Chci číst materiál nebo vystavit svoje zápisky ap.

  Zvolte
  Osobní administrativa → Student → Studijní materiály (e-learning)

  Ve stromu materiálů se pohybujete klikáním na názvy složek, materiál otevřete kliknutím na jeho název (nebo klikněte pravým tlačítkem a stáhněte např. na domácí počítač pomocí volby Uložit jako).

  Jako student můžete také vystavit pomocné materiály k výuce, např. zápisky z přednášek. Vložte je do složky 'Poskytovna' k tomu určené. Při vkládání postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci 'Chci vystavit studijní materiál'.

 3. Jak odevzdám práci do odevzdávárny?
  odevzdávárna

  Zvolte
  Osobní administrativa → Student → Studijní materiály (e-learning)

  Ve stromu materiálů se pohybujete klikáním na názvy složek.

  Při vkládání do odevzdávárny postupujte obdobně, jak je popsáno zde v sekci 'Chci vystavit studijní materiál'. Stačí vložit soubor pomocí ikonky . Máte-li odevzdat rozsáhlejší balíček materiálů, založte si složku (). Soubor nebo složku pojmenujte vaším jménem (do odevzdávárny nelze uložit více souborů se shodným jménem, např. zapocet.doc). Není třeba upravovat přístupová práva. Vaše vložené soubory můžete mazat a nahrazovat novými verzemi.

  Odevzdávárna (složka, kam mají studenti právo zápisu pro vkládání svých prací) může mít nastavený režim, kdy odevzdanou práci smí číst pouze autor a učitel, nebo režim, kdy odevzdané práce jsou dostupné i dalším studentům. Toto zjistíte v popisu složky.

 4. Jak vložím závěrečnou práci do Archivu?

  Postupujte dle Nápovědy k závěrečné práci.

  Vystavené práce lze najít na Osobní stránce příslušného studenta

  (Osobní administrativa → Lidé).

 5. Použil jsem dílo, příp. jeho část v materiálech určených ke studiu. Jak mám správně citovat zdroj?

  Zásadou správné citace je přehlednost a přesnost tak, aby bylo možné odkazovaný pramen vždy identifikovat a dohledat. Zpracování bibliografických citací se řídí normami:
  • ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace: obsah, forma, struktura
  • ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.

 6. Mohou materiály vystavovat i studenti?

  Ano. Chce-li student nabídnout své materiály (zápisky ap.) ostatním, použije

  Student → Studijní materiály (e-learning)

  vstoupí do předmětu a vloží do podsložky Poskytovna. Vkládat do složky smějí zapsaní studenti předmětu (před zahájením výuky v semestru všichni zaregistrovaní, po zahájení výuky pouze zapsaní studenti). Při chystání materiálů na další semestr (kopírování starých materiálů do nového semestru) můžete zvážit kvalitu takto vložených studentských materiálů a zkopírovat je pro využití další skupinou studentů, nebo nikoliv.

  Základní podsložky předmětu (Učební materiály, Zadání úkolů, Organizační pokyny a Poskytovna) se vytváří při prvním přístupu do stromu předmětu.

 7. Mohu zkontrolovat odevzdání souboru?

  Ano, odkaz na historii operací se svými soubory najdete ve Studijních materiálech (sekce Odevzdávárny). Operace za poslední 3 dny se zobrazují přímo na stránce.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 18:29, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému