Agendy pro vystavování materiálů


 1. Stručně o možnostech agend pro vystavování materiálů

  Níže uvádíme sadu agend s podobným principem a ovládáním - strom se složkami, do nichž lze vkládat materiály a nastavovat práva pro přístup.
  • Manipulace se studijními materiály
   1. Vystavení různých typů studijních materiálů učitelem (světu, uživatelům IS, studentům předmětu).
   2. Otevírání odevzdáváren - složek, kam student vkládá svoje elektronické práce pro hodnocení vyučujícím.
  • Archiv závěrečných prací
   1. Vystavení bakalářské, diplomové, disertační práce studentem
   2. Prohlídka vystavených prací
  • Dokumentový server
   1. Vystavení vyhlášek, směrnic, zápisů z jednání široké fakultní veřejnosti
   2. Zpřístupnění materiálů menší skupině osob (kolegium děkana, akademický senát, ...)
  • Úschovna
   1. Odložení si souboru pro následné vyzvednutí
   2. Krátkodobé vystavení souborů osobám ze školy nebo z Internetu
   3. Možnost přijímat velké soubory, které e-mail odmítne
   Návod k agendě:
   Osobní administrativa → Úschovna .. návod

 2. Hierarchický strom materiálů, navigace v něm

  Studijní materiály lze pro přehlednost členit na složky. Ve složkách mohou být další podsložky, nebo jednotlivé soubory. Materiálem může být také adresa stránky v internetu. Kliknutím na název složky, souboru či odkazu rozbalíte obsah. Informace o nastavení složky nebo souboru (přístupová práva, atributy, adresa) najdete po kliknutí na ikonku montážního klíče vedle názvu složky nebo souboru. Tmavou barvou jsou označeny dosud nepřečtené materiály. Nechcete-li, aby se vám určitý objekt (soubor, složka, test, ...) zobrazoval mezi nepřečtenými, a nechcete-li jej ani číst, můžete tyto objekty označit a poté použít v menu 'Operace' volbu 'označit jako přečtené'. U takových přístupů říkáme, že uživatel objekt odmítl číst (počty přečtení a počty odmítnutí se zobrazují ve statistice přístupů).

  [1] název předmětu
  [2] přehled složek a počet souborů v nich
  [3] přístupová práva k souborům (kdo smí číst, vkládat apod.)

  Ukázka souborů ve složce s učebními materiály.

  [1] dostupné formáty souboru
  [2] ikonka označující přečtení materiálu
  [3] montážní klíč pro další operace se souborem

 3. Automaticky vznikající textové verze.

  Aby bylo možné v textech dokumentů vyhledávat, vytvářejí se k nim automaticky textové verze, pro vyhledávání vhodné (její obsah však nemusí úplně odpovídat původnímu souboru, protože obrázky, tabulky, složité vzorce ap. nelze zobrazit textově).

  Textová verze je obvykle krátká a může čtenáři pomoci se zorientovat v tom, zda si chce rozsáhlý soubor stahovat. Pokud vkládáte zvlášť komplikované soubory nebo soubory v neobvyklých formátech, zkontrolujte, jak automatická konverze dopadla (objeví se nejpozději do několika desítek minut).

 4. Automaticky vznikající PDF.

  Kromě textové verze IS automaticky vytváří i verzi v pdf, která se také objeví nejpozději do několika desítek minut.

  V případě vložení textového souboru, např. .doc nebo .rtf, se ve správci souborů objeví vedle jména souboru tři ikonky. Jednotlivé verze otevřete kliknutím na příslušnou ikonku. Pokud kliknete na jméno souboru, otevře se automaticky verze původní (.doc, .rtf apod.).

 5. K čemu slouží dokumentový server?

  Dokumentový server je sada nástěnek, prostřednictvím nichž mohou pověřené osoby zpřístupňovat (např. fakultní) veřejnosti dokumenty. Typickým obsahem serveru mohou být vyhlášky, směrnice, pokyny, zápisy z jednání ap.

  Typy nástěnek/skupin
  Typické tematické skupiny pokrývají jednu ze dvou potřeb:

  • Skupina osob potřebuje interně sdílet např. návrhy dokumentů, neveřejné zápisy z jednání a podobně. Tyto skupiny dokumentů nebudou zcela veřejné, ale mechanismem omezení přístupu se zajistí, aby přístup k nim měly jen vyhrazené skupiny osob (definované pomocí aplikace Skupiny osob). Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Oborová rada
   • Vědecká rada
   • Senátoři akademického senátu
   • Kolegium děkana
   • ...
  • Oddělení, útvar, pracoviště potřebuje pravidelně nebo nepravidelně informovat veřejnost prostřednictvím vyhlášek, zpráv, informací. Tyto skupiny jsou typicky zcela veřejné, právo čtení má kdokoliv v Internetu nebo kdokoliv přihlášený v IS. Možné skupiny dokumentů (nástěnky):
   • Studijní oddělení
   • Oddělení pro vědu a výzkum
   • SKM: jídelníčky v menze
   • Studentský spolek
   • Akademický senát
   • ...

 6. Jak získám informace o nově vložených souborech?

  Pokud chcete být informováni o nových souborech ve vybrané složce, označte si danou složku jako oblíbenou.

  [1] označte vybranou složku
  [2] klikněte na ikonku pro uložení do oblíbených
  [3] vybraná složka se označí ikonkou a zařadí mezi sledované události

  Následně si nastavte zasílání událostí e-mailem v aplikaci

  Osobní administrativa → Události → Nastavení zasílání informací o událostech v ISu e-mailem

  Více o aplikaci Události naleznete v Nápovědě.

 7. Adresy vystavených materiálů, Adresa v ISu

  Každý objekt (složka, soubor atd.) má svoji adresu. Ve studijních materiálech se setkáte s dvěma typy adres:
  • adresa ze světa: přístupná pro kohokoliv z internetu (začínají na http://)
  • adresa v ISu: pouze pro autentizované uživatele ISu (začínají na https://)

  Některé objekty mají obě adresy (pokud jsou přístupné pro kohokoliv z internetu), jiné mají pouze adresu v ISu (pokud nejsou přístupné pro kohokoliv z internetu). Přesnou adresu zjistíte v informacích o složce nebo souboru, které si rozbalíte kliknutím na ikonku montážního klíče vlevo od názvu složky nebo souboru.

  Adresy vypadají takto:
  Adresa ze světa: https://is.jamu.cz/el/1433/podzim2003/PB151/
  Adresa v ISu: https://is.jamu.cz/auth/el/1433/podzim2003/PB151/

  Zkratka "/el/" znamená "studijní materiály" a je odvozena od e-learning. V adrese se dále povinně identifikuje fakulta (1433), období a studijní předmět. Takto vytvářené adresy můžete použít i v internetu (na své osobní, katederní či jiné stránce uvést adresu https://is.jamu.cz/el/1433/podzim2003/PB151/ jako odkaz na studijní materiály předmětu PB151).

  Adresy podsložek
  Podsložky ve Studijních materiálech získají při založení automatické jedinečné číslo. Adresa konkrétního materiálu pak může být např. ../../podzim2003/PB151/354/12987/slajdy01.pdf. Automatická čísla složek lze nahradit při založení či úpravě složky vyplněním pole 'Zkratka'. Použijte pouze, chcete-li zpřehlednit výsledné adresy, např. .../podzim2003/PB151/gramatika/slajdy/slajdy.pdf.

 8. Antivirová ochrana souborů v úložišti

  Během několika až několika desítek minut každý soubor vložený do agendy nebo automaticky vygenerovaný je zkontrolován antivirovou ochranou na virovou čistotu. Do té doby, než se provede kontrola, je soubor označen symbolem brouka . Pokud antivirová ochrana zjistí, že soubor je nakažen, ihned soubor vyprázdní a do jeho obsahu vloží pouze sdělení: "Virus found, file removed.". Symbol brouka neznamená, že je soubor nakažen či je závadný. Symbol jen znamená, že antivirová ochrana dosud soubor nezkontrolovala. Zavirované soubory se v úložišti neuchovávají, systém ihned po zjištění celý obsah závadného souboru zruší.

 9. Jak zjistím počet přístupů k souboru?

  Statistiku přístupů naleznete po kliknutí na montážní klíč u vybraného souboru.

  [1] zobrazení odkazu na statistiku přístupů

  Statistika zobrazí počet čtení souboru autentizovanými i neautentizovanými osobami.

 10. Expirace (automatické mazání) souborů v úložišti

  V určitých případech je žádoucí, aby materiál byl po určité době automaticky smazán. Toto lze v některých agendách nastavit (ikonka ), jiné expiraci nastavují samy. Je-li expirace nastavena, vypisuje se datum u jména souboru/složky datum, kdy bude soubor/složka automaticky smazána. Informace o smazaných objektech se ukládají do zvláštní pracovní složky Folder Management do souboru expired. Jde jen o informativní soubor, můžete a nemusíte jej po přečtení smazat. Souboru 'expired' se nastavuje roční expirace.

  Soubory a složky adresářového stromu expirují "odspodu". Pokud složce nastavené datum expirace již vypršelo, nelze ji zrušit, pokud je v ní alespoň jeden soubor, či podsložka.

  V agendách Studijní materiály a Závěrečné práce nelze expiraci zadat. Naopak v agendě Úschovny musí být expirace nastavena povinně, navíc na omezenou krátkou dobu.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 10:23, 17. (lichý) týden

Kontakty: jamuis(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv | Více o Informačním systému