logo Hudební fakulta Katedra dirigování a operní režie
Děkanát
54511019 KDOR Děk HF Hudební fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. MgA. Jakub Klecker

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci