H40082KLz History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2021
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Milan Polák (lecturer)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Milan Polák
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Umožňuje nejvyšší stupeň vzdělání v teoretické oblasti historie a vývoje nástroje a interpretace. Příprava na odborně orientované povolání pedagogického směru pro stupeň základních uměleckých škol, konzervatoří, hudebních gymnázií a vysokých škol (hudebních akademií). Cílem předmětu je připravit absolventa s hlubokými znalostmi historie a literatury nástroje a se základními schopnostmi tvoření vědecké práce. Předmět zprostředkuje přehled o historii klarinetu, nejprve v kontextu starověkých předchůdců nástroje (nástroje vzniklé v Egyptě, na Blízkém východě, v Řecku a Římě) i bezprostředních předchůdců v podobě jednoplátkových nástrojů. Dále předmět podrobně mapuje vznik nástroje, jeho vynálezce a první stavitele včetně vývoje konstrukčních charakteristik a technických inovací až po dnešní moderní nástroje obou konstrukčních systémů (francouzský a německý).
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- prokazovat široké znalosti v oblasti repertoáru příslušného hudebního nástroje a repertoáru komorních ansámblů;
- orientovat se v sekundární literatuře včetně zahraničních pramenů;
- prokazovat hluboké znalosti v oblasti dějin a literatury nástroje daného studijního oboru, hudební historie a orientovat se v zahraniční literatuře;
- vysvětlit historické souvislostí vzniku klarinetu a jeho předchůdců stejně jako konstrukčního vývoje klarinetu i ostatních nástrojů klarinetového typu od počátku 18. století až po dnešek;
- prokazovat znalosti o vynálezcích a konstruktérech nástroje, znát souvislosti jejich spolupráce s klarinetovými virtuosy a orientovat se v současných předních výrobcích klarinetů a jejich příslušenství;
- pojmenovat charakteristiku obou používaných konstrukčních systémů klarinetu (francouzský a německý).
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny
  - Historicky významní předchůdci klarinetu.
  - Tvůrci prvních klarinetových nástrojů.
  - Význam Josefa Beera.
  - Berthold Fritz.
 • Literatura
  - Počátky klarinetové literatury.
  - První skladby pro chalumeau.
  - Nejstarší klarinetové koncerty (Vivaldi, Molter, Telemann, Stamic, Pokorný).
  - První klarinetové sonáty (Vaňhal, Danzi, Hoffmeister).
  LS
 • Dějiny
  - Bratři Stadlerové a jejich význam (Vídeň).
  - J. X. Lefévre a jeho vynálezy v Paříži.
  - Reformy Iwana Müllera.
  - Vznik německého systému klarinetu.
 • Literatura
  - Stěžejní díla klasicistní klarinetové literatury (Koželuh, Kramář, Vaňhal, Mozart, Stamic, Rosetti).
  - Významná komorní díla období klasicismu s klarinetem (Mozart, Haydn, Beethoven, Kramář, Rejcha, Vaňhal).
Literature
  required literature
 • Koukal, B.: Historie a literatura. JAMU, Brno 1991.
  recommended literature
 • Rice, A. R.: The Baroque Clarinet. Oxford University Press, 1992
 • Brixel, E.: Klarinetten Bibliographie. Heinrichschofen Verlag, Wilhelmshaven 1983.
 • Lawson, C.: The Cambridge Companion to the Clarinet, Cambridge University Press
 • Newhill, J. P.: The Basset-Horn & its Music. Rosewood Publications, Third Edition of 2003
 • Rice, A. R.: The Clarinet in the Classical Period ( Oxford University Press, 2003/2008 )
 • Lawson, C.: The Early Clarinet - A Practical Guide . Cambridge University Press
 • Hoeprich, E.: The Clarinet (Ed. The Yale University Press New Haven and London
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů (skripta). AMU, Praha 1992.
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2021/H40082KLz