H40082KLz History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2015
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40082KLl History of the Instrument and its Repertory I )
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny - historicky významní předchůdci klarinetu.
  - Tvůrci prvních klarinetových nástrojů.
  - Význam Josefa Beera.
  - Berthold Fritz.
  Literatura - počátky klarinetové literatury.
  - První skladby pro chalumeau.
  - Nejstarší klarinetové koncerty (Vivaldi, Molter, Telemann, Stamic, Pokorný).
  - První klarinetové sonáty (Vaňhal, Danzi, Hoffmeister).
  LS
  Dějiny - bratři Stadlerové a jejich význam (Vídeň).
  - J.X. Lefévre a jeho vynálezy v Paříži.
  - Reformy Iwane Müllera.
  - Vznik německého systému klarinetu.
  Literatura - stěžejní díla klasické klarinetové literatury (Koželuh, Kramář, Vaňhal, Mozart, Stamic, Rosetti).
  - Významná klasická komorní díla s klarinetem (Mozart, Haydn, Beethoven, Kramář, Rejcha, Vaňhal).
Literature
 • Koukal, B. : Historie a literatura. JAMU, Brno 1991. info
 • Kratochvíl, J. : Dějiny a literatura dechových nástrojů (skripta). AMU, Praha 1992. info
 • Doležal, A. : Klarinetový tón. Svaz hudebníků, Uherské Hradiště 1972. info
 • Brixel, E. : Klarinetten Bibliographie. Heinrichschofen Verlag, Wilhelmshaven 1983. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2015, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2015/H40082KLz