H601851Nz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
prof. Jiří Doležel (lecturer)
Mgr. Josefa Hloušková (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Zvládnutí klíčových komorních děl klasickoromantického období a hudby 20. století. Příprava jejich prezentace, nahrávek atd
Literature
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
  • Moore, Gerald: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966. info
  • Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958. info
  • Newman, William S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H601851Nz