H601851Nz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
doc. Mgr. Daniela Velebová (lecturer)
MgA. Helena Weiser (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. Vladimír Hollý (lecturer)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
prof. Jiří Doležel (lecturer)
Mgr. Josefa Hloušková (lecturer)
Guaranteed by
Piano Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Piano Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601851Nl Chamber Play I )
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Piano (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
  • Zvládnutí klíčových komorních děl klasickoromantického období a hudby 20. století. Příprava jejich prezentace, nahrávek atd
Literature
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
  • Moore, Gerald: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966. info
  • Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958. info
  • Newman, William S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H601851Nz