H41918z Orchestral Practice II

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
0/40. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H41918l Orchestral Practice II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu spočívají v získání praktických zkušeností v orchestrální hře – student je členem partnerského profesionálního symfonického orchestru (konkrétně Filharmonie Brno, složené výhradně z profesionálních instrumentalistů). Během týdenního nastudování a provedení různých skladeb (výběr je určen partnerskou organizací), se studenti zdokonalují hned v několika oblastech směřujících ke kvalitní interpretaci: rytmická ukázněnost a flexibilita, barevná stabilita vycházející z odlišností jednotlivých bicích nástrojů, spolupráce s dirigentem a reakce na dirigentské gesto, hudební projev a stavba hudební fráze. Studeni, kteří prošli orchestrálními projekty, ovládají základní znalosti a dovednosti kladené na orchestrální hráče: umí se intonačně, rytmicky a barevně přizpůsobovat, mají obecné povědomí o interpretovaných skladbách, o základních pojmech a schématech dirigentské techniky při sledování dirigenta, jsou kreativní a komunikativní při řešení interpretačních problémů, mají smysl pro týmovou práci a uvědomují si spoluzodpovědnost za celkovou úroveň výkonu hudebního tělesa.

Syllabus (in Czech)
 • Podstatou a cílem orchestrální praxe je rozvoj samostatnosti a stoprocentního osobního přístupu hráče v přípravě partů a jejich následné interpretaci v orchestru a příprava studenta, směřující k budoucímu uplatnění jako orchestrálního hráče.

  - zvládnutí principů a všech aspektů orchestrální hry v praxi
  - osvojení a zvládnutí postupu přípravy a studia orchestrálních partů s důrazem na
  100 % osobní přístup studenta s ohledem na časovou rovinu, ve které je nucen hráč
  v praxi jednotlivé fáze přípravy partů řešit:
  o bez nástroje a bez poslechu nahrávky
  o s poslechem nahrávky; důkladný poslech a interpretační rozbor audio
  nahrávek
  o vyřešení technických pasáží prakticky u nástroje bez nahrávky
  o studium partu prakticky u nástroje s nahrávkou
  (všechny body s příp. použitím partitury)
  - získání znalostí interpretace hudby různých údobí
  - zaměřit se na různorodost nástrojového obsazení hraných partů pro získání
  zkušeností řešení odlišných problémů specifických pro daný nástroj s důrazem na
  frázování, agogiku a především osobní přínos studenta hrané kompozici
  - dbát na vysokou technickou i interpretační úroveň hry
Teaching methods (in Czech)
cvičení - 10 dní; 5 dní intenzivní praktická příprava
(navazuje na 5 dní praxe) + min. 5 dní intenzivní praxe
v orchestru Filharmonie Brno
Assessment methods (in Czech)
zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H41918z