H41918l Orchestral Practice II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/40. 1 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
MgA. Radek Tomášek (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Radek Tomášek
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H41918z Orchestral Practice II )
Úspěšné absolvování předmětu Orchestrální praxe II v zimním semestru na HF JAMU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavní cíle předmětu spočívají v získání praktických zkušeností v orchestrální hře – student je členem partnerského profesionálního symfonického orchestru (konkrétně Filharmonie Brno). Během týdenního nastudování a provedení různých skladeb (výběr je určen partnerskou organizací), se studenti zdokonalují hned v několika oblastech směřujících ke kvalitní interpretaci: rytmická ukázněnost a flexibilita, barevná stabilita vycházející z odlišností jednotlivých bicích nástrojů, spolupráce s dirigentem a reakce na dirigentské gesto, hudební projev a stavba hudební fráze.
Studeni, kteří prošli orchestrálními projekty, ovládají základní znalosti a dovednosti kladené na orchestrální hráče: umí se intonačně, rytmicky a barevně přizpůsobovat, mají obecné povědomí o interpretovaných skladbách, o základních pojmech a schématech dirigentské techniky při sledování dirigenta, jsou kreativní a komunikativní při řešení interpretačních problémů, mají smysl pro týmovou práci a uvědomují si spoluzodpovědnost za celkovou úroveň výkonu hudebního tělesa.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - samostané přípravy a interpretace partů v praxi - symfonickém orchestru;
- stylové intepretace prováděných partů;
- hráčské všestrannosti napříč nástrojovým spektrem symfonického orchestru na profesionální úrovni;
- okmažité sluchové analýzy interpretovaných partů s ohledem na celkový zvuk a souhru symfonického orchestru;
- reagovat na změny a požadavky ostatních členů skupiny a dirigenta;
- jako orchestrální hráč vystupovat profesionálně ve všech směrech.
Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí principů a všech aspektů orchestrální hry v praxi
 • Osvojení a zvládnutí postupu přípravy a studia orchestrálních partů s důrazem na maximální osobní přístup studenta a s ohledem na časovou rovinu, ve které je nucen hráč v praxi jednotlivé fáze přípravy partů řešit
 • bez nástroje a bez poslechu nahrávky
 • s poslechem nahrávky (důkladný poslech a interpretační rozbor audionahrávek)
 • vyřešení technických pasáží prakticky u nástroje bez nahrávky
 • studium partu prakticky u nástroje s nahrávkou
 • (všechny body s příp. použitím partitury)
 • Získání znalostí interpretace hudby různých údobí
 • Zaměření na různorodost nástrojového obsazení hraných partů pro získání zkušeností řešení odlišných problémů specifických pro daný nástroj s důrazem na frázování, agogiku a především osobní přínos studenta hrané kompozici
 • Důraz na vysokou technickou i interpretační úroveň hry
Teaching methods (in Czech)
Cvičení - 10 dní; 5 dní intenzivní praktická příprava + min. 5 dní intenzivní praxe v orchestru Filharmonie Brno
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H41918l