H40082TRz History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Winter 2014
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Robert Kozánek (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40082TRl History of the Instrument and its Repertory I )
základní znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - vývoj dechových nástrojů od pravěku po středověk
  - římská bucina a středověká busina
  - doba a místo vzniku trombonu
  - prvá vyobrazení a dochované písemné zprávy
  - základní středověká označení nástroje
  - první výrobci trombonu, nejstarší dochované nástroje
  - typy nástroje na počátku 17. století, jejich zvuková a stavební charakteristika
  - altový, tenorový, basový, tenorbasový a kontrabasový trombon
Literature
 • Kratochvíl, J.: Dějiny a literatura dechových nástrojů .SPN - skriptum AMU, Praha 1971, 3. vyd. info
 • Klučar, L.: Dějiny a literatura trombonu. Rukopis, Brno1972. info
 • Buchner, A.: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. Národní muzeum, Praha 1952. info
 • Hutter, J.: Hudební nástroje. Vyd. Fr. Novák, Praha 1945. info
 • Rychlík, J.: Žesťové nástroje. SNKLHU, Praha 1960. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2014, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2014/H40082TRz