H60323z Music Organization and Structures Seminar III

Faculty of Music
Winter 2013
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Veřejně právní média v ČR, organizační struktura, vysílací okruhy a jejich zaměření. Ostatní média a uplatnění hudby v jejich relacích. Možnosti šíření hudby na internetu. Kulturní žurnalistika její formy v různých médiích. Instituce v oblasti informačního servisu o aktivitách v hudební oblasti v tuzemsku.
Literature
  • Muzikonitakt 2002, X. ročník. Nakladatelství Muzikus, Praha 2001. info
  • Steinle, C. - Bruch, H. - Lawa, D. : Management in Mittel- und Osteuropa. Edition Blickbuch, Frankfurter Algemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main,1996. info
Teaching methods (in Czech)
Semináře
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2013/H60323z