H60229 Methodology I

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
1/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Patrick Vacík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je:
a) nabídnout celkový přehled metodických postupů výuky na ZUŠ
b) popsat základní a následné metodické postupy výuky technických problematik spojených s nástrojem, tzn. sezení, postavení rukou, technika pravé a levé ruky
c) seznámit studenta s dostupnou literaturou a naučí jej ji používat ve vhodném ročníku ZUŠ
d} poskytnout studentovi celkový přehled o kytarových školách - historie, analýza, praxe
Learning outcomes (in Czech)
Student po absolvování předmětu bude schopen
a) popsat základní metodické postupy výuky na ZUŠ, tzn. sezení u nástroje, postavení pravé a levé ruky, technické problematiky rukou a jejich řešení, individuální přístup k žákům, apod.
b} analyzovat literaturu nástroje a správně ji aplikovat do výuky různých ročníků ZUŠ
c} ukázat znalost předních cizojazyčných a českých kytarových škol (jejich historie, analýza a uplatnění v praxi)
Syllabus (in Czech)
 • Obsahové zaměření:
 • Kritéria výběru talentovaných žáků a práce s nimi, výběr školy, nástroje ad.
 • Správné sezení a držení nástroje a korekce chyb
 • Technika pravé ruky - úhoz dopadem a bez dopadu
 • Technika levé ruky - výměny poloh
 • Způsoby nácviku stupnic - chromatických a diatonických
  provádění melodických ozdob
 • Provádění zvláštních technik: arpeggia, pizzicata, rasgueada, flažoletů apod.
Literature
  recommended literature
 • Emilio Pujol: Dilema o tvoření tónu na kytaru, Ed.Musiciones, Madrid 1958
 • iří Köhler: Umění kytarové hry, Panton, Praha, 1984
 • Abel Carlevaro: Schule der Gitarre, ed. Chanterelle, ECH716, Heidelberg, 2001
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H60229