H60229 Methodology I

Faculty of Music
Summer 2019
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
uzavření 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Dosáhnout odpovídajících znalostí v metodice výuky na ZUŠ a konzervatořích k aplikaci v praxi.
Learning outcomes (in Czech)
Znalostí v metodice výuky na ZUŠ a konzervatořích k aplikaci v praxi.
Syllabus (in Czech)
 • 1. kriteria výběru talentovaných žáků a práce s nimi, výběr školy, nástroje ad.
  2. správné sezení a držení nástroje a korekce chyb
  3. technika pravé ruky - úhoz dopadem a bez dopadu
  4. technika levé ruky - výměny poloh
  5. způsoby nácviku stupnic - chromatických a diatonických
  6. provádění melodických ozdob
  7. provádění zvláštních technik: arpeggia, pizzicata, rasgueada, flažoletů apod.
  8. závěrečný test, shrnutí, zápočty
Literature
  required literature
 • Abel Carlevaro: Schule der Gitarre, ed. Chanterelle, ECH716, Heidelberg, 2001. info
  recommended literature
 • Jiří Köhler: Umění kytarové hry, Panton, Praha, 1984. info
 • Emilio Pujol: Dilema o tvoření tónu na kytaru, Ed.Musiciones, Madrid 1958. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 1.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
 • Enrolment Statistics (Summer 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2019/H60229