H601095l Instrument Playing III

Faculty of Music
Summer 2025
Extent and Intensity
0/2/6. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (seminar tutor)
Patrick Vacík, Ph.D. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H601095z Hra na nástroj III
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, Hstru:B)
Course objectives (in Czech)
Předmět zaměřen na studium a interpretaci náročnějších skladeb kytarového repertoáru s důrazem na stěžejní díla koncertního repertoáru skladeb všech slohových a stylových období. Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností ve hře na kytaru potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga. Úmyslem technického a estetického vedení pedagoga by měla být taková podpora vývoje studenta, aby mohl samostatně dospět k přesvědčujícímu výkonu, který se zakládá na znalostech a porozumění stejně jako na vkusu a interpretační intuici.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - věnovat se samostatné odborné činnosti; - podílet se na výzkumné umělecké činnosti; - analyzovat a aplikovat získané teoretické a praktické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje; - výkonávat povolání ve vysoce konkurenčním prostředí; Studium je zaměřeno na získání a osvojení náročných praktických dovedností, potřebných pro interpretaci hudby různých slohových období, pro výkon povolání koncertního umělce a pedagoga.
Syllabus (in Czech)
 • Příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
 • Skladby z období renesance: Milan, Dowland, a další
 • Sonáta či suita z období baroka: Bach - cellové a loutnové suity, houslové partity či sonáty, Weiss, Telemann a další
 • Skladba většího rozsahu z období klasicismu a romantismu, např.: Giuliani, Sor, Aguado, Regondi, Mertz, Paganini, Legnani, a další
 • Sonáta z 20. a 21. století, např.: Brouwer, Rodrigo, Ponce, Tedesco, Torroba, Bogdanovič, Tansman, a další
 • Příprava a uskutečnění absolventského projektu přehrání celého programu na seminářích i koncertech mimo školu konzultace při poslechu nahrávek těchto vystoupení zaznamenání projektu na CD a video.
Literature
  recommended literature
 • Mozart, L.: Důkladná škola na housle
 • Köhler, J.: Umění kytarové hry, Panton, Praha 1984
 • Báha, V.: Dějiny kytary s přihlédnutím k literatuře nástroj,. 4. vyd., Brno: edice JAMU 2018
  not specified
 • Quantz, J. J.: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu, Ed. Supraphon Praha 1990
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2025, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2025/H601095l