H601095l Instrument Playing - graduation project III

Faculty of Music
Summer 2017
Extent and Intensity
0/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD. (lecturer)
MgA. Matěj Freml, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H601095z Instrument Playing - graduation project III )
úspěšné uzavření 2. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Další zdokonalování techniky kytarové hry, rozšíření repertoáru, příprava bakalářského absolventského projektu
Syllabus (in Czech)
  • Další rozvoj uměleckých a technických schopností, prohlubování samostatnosti interpretačního úsudku.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období by měl obsahovat minimálně jedno dílo koncertantního typu. info
Teaching methods (in Czech)
individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024, Summer 2025.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2017/H601095l