H60107VIl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2024
Extent and Intensity
0/2/8. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Řezníček (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jan Řezníček
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Úspěšné absolvování předmětu H60107VCz - Hra na nástroj II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Viola (programme HF, Hstru:N)
 • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Cílem je připravit absolventa s vysokým stupněm dovedností v interpretační oblasti – vysoce profilované dovednosti ve hře na nástroj s důrazem na sólovou literaturu a komorní hru. Student je schopen interpretovat náročné skladby repertoáru daného oboru včetně aplikace moderních interpretačních principů. Dokáže být flexibilním členem komorních a orchestrálních tělesech, ovládá praktické dovednosti v oblasti vedení komorních ansámblů. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě na případné konkurzy do renomovaných těles.
Learning outcomes (in Czech)
Na základě intenzívní individuální přípravy bude student po absolvování předmětu schopen: - ovládat dle výběru některá vrcholná díla violového repertoáru (viz osnova); - ovládat moderní interpretační techniky Má již početnou zkušenost s veřejným vystupováním a bude schopen: - adekvátně načasovat svůj výkon (časování hráčské kondice); - intenzívně se připravit na absolventský projekt formou ohrávání jednotlivých skladeb celovečerního recitálu.
Syllabus (in Czech)
 • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Repertoár je zaměřen na přípravu absolventského projektu a též k přípravě na případné konkurzy do renomovaných těles.
 • Výběr repertoáru:
 • Bárta J.: Koncert pro violu a orchestr
 • Bartók B.: Koncert pro violu a orchestr
 • Hindemith P.: Der Schwanendreher (Koncert pro violu a orchestr), Sonáta op.11/4, Trauermusik ....
 • Hummel J. N.: Sonáta Es dur
 • Martinů B.: Sonáta pro violu a klavír
 • Martinů B.: Rhapsody Concert a Sonáta No.1 pro violu sólo
 • Novák J.: Sonata da Chiesa
 • Rapoport A.: Elegie a Giga pro violu a klavír
 • Rubinštejn A.: Sonáta pro violu a klavír
 • Viuxtemps H.: Sonáta pro violu a klavír
 • Wagner W.: Sonáta pro violu a klavír
 • Walton W.: Koncert pro violu a orchestr
 • Williams R.V.: Suite for Viola and Orchestra
 • Zámečník E.: „Ortel samoty” – Sonáta pro violu sólo
Literature
  recommended literature
 • Šťastný R.: Dějiny a literature houslové hry. JAMU, 1983
 • Podhradská V., Skladaný J.: Dejiny a literatúra huslí a violy. Bratislava: VŠMU, 1988
 • Riley M.W.: The history of the viola. United States s.n., 1993
 • Kotmel B.: Dějiny a literature nástroje – Houslařství. Brno, 1994
Teaching methods (in Czech)
Individuální konzultace, praktický nácvik
Assessment methods (in Czech)
Zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023.
 • Enrolment Statistics (Summer 2024, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2024/H60107VIl