H60107VIl Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Summer 2021
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jan Řezníček (lecturer)
MgA. David Šlechta, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Hra na nástroj I (cembalo)
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Viola (programme HF, B-HUDUM)
  • Viola (programme HF, N-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
  • Ná konkrétních, náročných skladbách je student veden ke stylové interpretaci sólového repertoáru. Student nastudováním a provedením sólového partu cembalového koncertu získává zkušenosti ve spolupráci s orchestrem či komorním souborem a aplikuje technické, stylové a interpretační poznatky na hudbu různých stylových oddobí. Je veden k tomu, aby vědomě poznal, aplikoval a během závěrečné státní zkoušky obhájil principy vlastní interpretace. Výuka dáva k dispozici veškeré potřebné teoretické a praktické materiály a techniky tak, aby absolvent měl komplexní přehled o interpretačních, repertoárových a teoretických možnostech svého oboru.
Literature
  • Repertoár z různého slohového období v délce cca 70-90 min. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška acčvičení - aplikace teoretických poznatků v interpretaci
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2021, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2021/H60107VIl