H40081l History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2023
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D.
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40081z History of the Instrument and its Repertory I )
Ukončený bakalářský stupeň studia hry na bicí nástroje na HF JAMU nebo jiné vysoké umělecké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je postupně seznamovat studenty s historií a okolnostmi vzniku a vývoje bicích nástrojů od počátků po současnost i jejich začleňování a ukotvení v jednotlivých kulturách a stylových obdobích.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu:
- znát historii bicích nástrojů od počátků po současnost;
- schopen zařazení interpretovaných skladeb a partů do historického kontextu;
- znát souvislosti a okolnosti vzniku a vývoje jednotlivých bicích nástrojů.
Syllabus (in Czech)
 • Historie základních idiofonů s vyladěným zvukem - xylofon, marimba (společný původ, rozdílný vývoj, modernizace, druhy nástrojů, výrobci atd.), vibrafon (vznik až ve 20. století, oblíba jak ve vážné hudbě, tak v jazzu, významní sólisté, vývoj, výrobci atd.), zvonková hra (původ, vývoj atd.)
 • Historie a současnost dalších bicích nástrojů, např. bicí soupravy, příčiny jejího vzniku, vývoj jednotlivých komponentů (pedálový velký buben, inovace malého bubnu, vznik high- hat, vývoj tom-tomů, druhy činelů, elektronická zařízení, speciální efekty), využití, způsoby a techniky hry v různých stylech tzv. nonartificiální hudby (ragtime, neworleánský styl, swing, bebop, free jazz, rock, jazzrock), významní inovátoři, hráči a sólisté
 • Další nástroje symfonického orchestru, jejich historie, důležité party atd. - kastaněty, tam-tam, gongy, ozvučná dřeva, zvonková hra, zvony, kravské zvonce, zvukomalebné nástroje (tzv. elasmatofony)
 • Exotické nástroje a jejich využití - latinskoamerické (bonga, claves, guiro), africké (cabaza, conga), arabské (darbuka), indické (tabla)
 • Názvosloví probíraných nástrojů (a příslušenství) v šesti světových jazycích (A, N, F, I, Š, R)
Literature
  required literature
 • BECK, John a kol. Encyclopedia of Percussion (kapitoly The Xylophone, The Marimba in Mexico and Related Areas, The Vibraphone). Garland Publishing, N. Y., 1995.
 • BLADES, James. Percussion Instruments and their History. London, Faber and Faber, 1975.
  recommended literature
 • KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. Panton Praha, 1983.
 • PASEKA, Antonín. Bicí nástroje. JAMU Brno, 1990.
Teaching methods (in Czech)
Přednáška
Assessment methods (in Czech)
Zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2023, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2023/H40081l