H40081l History of the Instrument and its Repertory I

Faculty of Music
Summer 2018
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 11:00–11:45 S19
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H40081z History of the Instrument and its Repertory I )
Ukončený bakalářský stupeň studia hry na bicí nástroje na HF JAMU nebo jiné vysoké umělecké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - úvod do předmětu, rozdělení bicích nástrojů, jejich zařazení,postavení mezi ostatními nástroji atd.,
  - tympány a jejich historický vývoj. Příchod tympánů do Evropy, slavná doba u královských dvorů, nástup do orchestrů. Technický vývoj tympánů, zejména vynálezy přelaďovacích systémů v 19. a 20. století (Cramer, Stumpff, Einbigler, Pittrich, Ludwig, Struppe, Anheier), vynález umělé blány, významní výrobci tympánů, tónové rozsahy podle jednotlivých velikostí tympánů,
  - historie základních membranofonů - velký buben (původ v tureckých janičářských hudbách, přijetí do sestavy orchestrů evropského typu, "long drum", malý buben (vojenský původ, modernizace pro účely použití v symfonickém orchestru - 19. století), tamburina (původ, různé podoby nástroje, využití v rozličných hudebních žánrech),
  - historie základních idiofonů s neurčitým zvukem - činely (dávná historie, tajemství slitiny, příchod do Evropy, rozdíl mezi tureckým a čínským typem, důležití výrobci), triangl (opět dávná historie, nalezeny různé podoby nástroje, "sistrum", s dalšími bicími nástroji nástup do Evropy z janičářských hudeb, výsadní postavení mezi ostatními bicími nástroji ve druhé polovině 19. století,zajímavé využití a technika hry v latinsko-americké hudbě ve 20. století),
  - historie základních idiofonů s vyladěným zvukem - xylofon, marimba (společný původ, rozdílný vývoj, modernizace, druhy nástrojů, výrobci atd.), vibrafon (vznik až ve 20. století, postupně velmi oblíben jak ve vážné hudbě, tak v jazzu, významní sólisté, vývoj, výrobci atd.), zvonková hra (původ, vývoj atd.),
  - seznamování s historií a současností dalších bicích nástrojů, např. soupravy, příčinami jejího vzniku, vývojem jednotlivých komponentů (pedálový velký buben, inovace malého bubnu, vznik high- hat, vývoj tom-tomů, druhy činelů, elektronická zařízení, speciální efekty), využitím, způsoby a technikami hry v různých stylech tzv. nonartificiální hudby (ragtime, neworleánský styl, swing, bebop, free jazz, rock, jazzrock), významnými inovátory, hráči a sólisty,
  - další nástroje symfonického orchestru, jejich historie, důležité party atd. - kastaněty, tam-tam, gongy, ozvučná dřeva, zvonková hra, zvony, kravské zvonce, zvukomalebné nástroje (tzv. elasmatofony),
  - exotické nástroje" a jejich využití - latinskoamerické (bonga, claves, guiro), africké (cabaza, conga), arabské (darbuka), indické (tabla),
  - důraz na znalost názvů probíraných nástrojů (a příslušenství) v šesti světových jazycích (A, N, F, I, Š, R).
Literature
 • Paseka, Antonín: Bicí nástroje - JAMU Brno, 1990. info
 • Kotek, Miroslav: Bicí nástroje - Panton Praha, 1983. info
 • Bowles, Edmund A.: The Kettledrum (Encyclopedia of Percussion - Garland Publishing N. Y., 1995). info
 • McCausland Lloyd S.: The Plastic Drumhead: Its History and Development (Encyclopedia of Percussion - Garland Publishing N.Y., 1995). info
 • Berlioz, Hector: Paměti - SNKL Praha, 1965. info
 • Tobischek, Herbert: Die Pauke - Brandt Karlsruhe, 1997. info
 • Rolek, Tomáš: Bicí nástroje v díle Leoše Janáčka - diplomová práce, JAMU Brno, 2000. info
 • Beck, John a kol.: Encyclopedia of Percussion (kapitoly The Bass Drum, The Basel Drum, The Snare Drum, The Tambourin, Cymbals, The Triangle, The Xylophone, The Marimba in Mexico and Related Areas, The Vibraphone) - Garland Publishing N. Y., 1995. info
 • Vela, David: Information on the Marimba - Brandt Karlsruhe, 1997. info
 • Peinkofer, K., Tannigel, F.: Handbuch des Schlagzeugs, Praxis und Technik - Brandt Karlsruhe, 1997. info
Teaching methods (in Czech)
Hromadná výuka.
Assessment methods (in Czech)
zápočet (ZS), zkouška (LS)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 3.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2022, Summer 2023, Summer 2024.
 • Enrolment Statistics (Summer 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2018/H40081l