H70092l Introduction to Jazz Piano I

Faculty of Music
Summer 2022
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Vít Křišťan (lecturer)
Lubomír Šrámek (lecturer)
MgA. Jiří Levíček (lecturer)
Cyrille Alexandre Oswald (lecturer)
Jiří Slavík (lecturer)
Guaranteed by
MgA. Jiří Levíček
Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Jazz Interpretation Department - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70092z Introduction to Jazz Piano I )
Přijetí ke studiu u přijímacích zkoušek a úspěšné absolvovoání tohoto předmětu v zimním semestru
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu ve druhém semestru je upevnit správné návyky hry na nástroj. Nadále je kladen důraz na správné držení ruky, uvolněnost aparátu. Studium ve druhém semestru je zaměřeno na základní prstoklady v rámci durových a mollocých stupnic a rozkladů kvintakordů. V jazzové části pak na čtyřhlasé sazby (voicings) a vedení hlasů v rámci harmonie, především v rámci schématu II - V - I.
Learning outcomes (in Czech)
Student je schopen:
- hrát durové a mollové stupnice a základní rozklady kvintakordů správným prstokladem a s uvolněným pohybovým aparátem;
- v tempu jednoduše doprovodit podle akordických značek při užívání dvouhlasé sazby v pravé ruce a jednoduché basové linky v levé;
- aplikovat základní čtyřhasou sazbu v rámci schématu II - V - I, a také v jednoduššších jazzových standardech.
Syllabus (in Czech)
  • Uvolňovací cvičení
  • Prstoklady durových a mollových stupnic
  • Prstoklady rozkladů durových a mollových kvintakordů
  • Vedení basové linky v levé ruce
  • Základní schémata doprovodů
  • Aplikace čtyřhlasých sazeb v rámci II - V - I
Teaching methods (in Czech)
Forma výuky: cvičení - individuální výuka
Metody výuky: individuální přístup dle technické úrovně studenta, samostatná práce studenta
Assessment methods (in Czech)
Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020, Summer 2021, Summer 2023, Summer 2024.
  • Enrolment Statistics (Summer 2022, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/summer2022/H70092l